Księga Rodzaju 47,10-12

„Potem pobłogosławił Jakub faraona i wyszedł od faraona” Czyli potem pobłogosławił, wolę Jakuba będzie wypełniał faraon, jak wolę swoją Bóg Wszechmogący wypełniał w Jakubie i w potomkach synów Jakuba, dla wszystkich narodów, potomków synów Noego, Sema, Chama i Jafeta, braci bliźniaków (Rdz 5,32) Od których wywodzą się wszystkie narody na ziemi (Rdz 10,32) I wyszedł Jakub od faraona, jak wyjdą potomkowie synów Jakuba z Egiptu (Rdz 15,13-14) „A Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części kraju, w ziemi Ramses, jak rozkazał faraon” Czyli a Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, plemienia Chawili, przeklętego potomka Chama (Rdz 10,6-7) W najlepszej części kraju w ziemi Ramses, monarchia dynastyczna, jak rozkazał faraon, król Egiptu. Jak Bóg Wszechmogący osiedlił ojców Jakuba, Abrahama i Izaaka w ziemi kananejskiej, najlepszej ziemi ze wszystkich krajów (Wj.3,8) W ziemi przeklętych potomków Kanaana, syna Chama (Rdz 9,25) I zawarł Bóg Wszechmogący przymierze z Abrahamem, że ziemię kananejską da Abrahamowi i potomstwu po Abrahamie na wieczne posiadanie (Rdz 12,1-9; 13,14-17; 15,16,18; 26,3-5; 28,4,10-15; 35,12) „Józef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich, i cały dom ojca swego według liczby dzieci” Czyli Józef zaopatrywał w chleb, produkt z procesów oddziaływań informacyjnych, zboża – nasienia, informacja o całości rodzaju informacji, z proporcją wody – rodzaj informacji, kwasu uczynionego z nasienia z proporcją wody (Gal.5,9) Oraz temperatury i czasu. Do spożywania ze wszystkimi rodzajami informacji (Rdz 18,8) Bo z nasienia, dla nas (Rdz 1,29) Uniwersalny, doskonały i ponadczasowy, jak Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka, chlebem żywota (Jan 6,35) Dla ojców naszych, braci naszych, rodzin braci naszych i dzieci naszych. Analogicznie do procesów oddziaływań informacyjnych, według poczęcia i urodzenia każdego z nas i według liczby dzieci naszych (Rdz 47,10-12)

Średnia ocena: 5.0  Głosów: 1

Zaloguj się, aby ocenić opowiadanie

Komentarze

 • Aisak 8 miesięcy temu
  widziałam Szatana
  miał łagodną twarz i roześmiane oczy
  patrzył zadumany w niebo
  i myslał:
  to dom mojego ojca
  więc i moim jest
  jestem pierworodnym synem
  Wszechświata
  moją zemstą niech będzie
  destrukcja ludzkości


  ave Satan 666
 • bogusław44 8 miesięcy temu
  Pierworodnym doskonałym stworzeniem i wzorem człowieka dla człowieka jest Jezus Zbawiciel. Szatan to zbuntowany anioł skazany na zagładę.

  Natomiast biblijny chrześcijanin oczekuje tylko, tego, co jest słuszne, prawdziwe i prowadzi do zbawienia, oraz komentarzy dotyczących notek biblijnych. Wymienione epitety dotyczą szatana.
 • Aisak 8 miesięcy temu
  nie jestes dobrym chrześcijaninem!
  blokujesz ludzi na trumlu, w ten sposób pozbawiasz ich/mnie/nas
  możliwości wypowiedzenia się!
  tchórz!
  łajdak!
  nicpoń!
  łotr!
  I'll be back!

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania