Uwaga, utwór może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich!

EDUKACJA SEKSUALNA

Felieton o nietypowych zachowaniach seksualnych. Do napisania tego felietonu, skłoniły mnie pytania czytelników o rodzaje preferencji seksualnych i ich akceptację przez nasze społeczeństwo . A do publikacji na opowiadanie fragment dyskusji w komentarzu pod tekstem Rithy "Pacynka". Poza tym rozmowy o różnych zachowaniach seksualnych to ostatnio temat różnych debat, w tym politycznych.

Każdy z nas ma jakieś fantazje związane z seksem. Jednym udaje się je zrealizować, inni muszą się zadowolić marzeniami. Poniżej zamieszczam alfabetyczny spis zachowań uznawanych za parafilię, dawniej nazywanych dewiacjami seksualnymi.

"Parafilia (gr. para παρά = obok, ponadto, oprócz i -philia φιλία = miłość), zaburzenie preferencji seksualnych (dawniej: „dewiacja seksualna”, „zboczenie seksualne”, „perwersja seksualna– rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się specyficznych obiektów (w tym osób), rytuałów czy sytuacji, niebędących częścią normatywnej stymulacji, długotrwałe, nawracające, silne, seksualnie podniecające fantazje, seksualne pobudki lub zachowania, które obejmują niezwykłe obiekty, działania lub sytuacje (obiekty nieosobowe, cierpienie lub poniżenie, dzieci, nie wyrażające zgody osoby) i powodują klinicznie znaczącą przykrość lub pogorszenie w społecznej, zarobkowej lub innej ważnej dziedzinie funkcjonowania. W definicjach niektórych parafilii przed słowem „powodują” dodane jest sformułowanie: „osoba działa zgodnie z tymi pobudkami lub” dla umożliwienia w tych przypadkach rozpoznania schorzenia nawet w sytuacji braku przykrości lub pogorszenia funkcjonowania. "

 

"Alfabetyczny spis takich zachowań

 

Agalmatofilia - dewiacja seksualna w której bodźcem seksualnym są pomniki i rzeźby.

 

Agorafilia- dewiacja w której bodźcem seksualnym są miejsca publiczne

 

Agreksofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest podsłuchiwanie przebiegu kontaktu seksualnego innych osób

 

Akrofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest wysokość

 

Akrotomofilia (gr. akron kończyna, tomein ciąć, philein kochać) – rodzaj parafilii seksualnej, w której jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z osobami o amputowanych kończynach[1

 

Albutofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest woda

 

Alghedonia - Przeżywanie rozkoszy podczas doznawaniu bólu.

 

Altocalciphilia - typ fetyszu zwiazany z wysokimi obcasami

 

Amaurofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest współżycie seksualne w ciemnościach, gdy partner ma zamknięte oczy

 

Anaclitism - typ fetyszu zwiazany z przedmiotami dzieciecymi

 

Anastemafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest partner niskiego wzrostu

 

Andromimetofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są kobiety udające mężczyzn

 

Autonepiofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pieluszki

 

Apotemnofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne okaleczone ciało

 

Arachnefilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pająki

 

Asfiksjofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest niedotlenienie w wyniku duszenia się lub bycia duszonym

 

Aulofobia - dewiacja polegająca na obsesyjnym lęku przed instrumentami muzycznymi, które kojarzą się z członkiem.

 

Autagonistofilia - Rzadka dewiacja seksualna, w której bodźcem erotycznym jest sceniczność.

 

Autofetyszyzm - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne ciało lub jakaś jego część

 

Autonekrofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest wyobrażanie siebie martwym

 

Autopedofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest potrzeba bycia traktowanym jako dziecko

 

Autoskopofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest oglądanie własnego ciała, narządów płciowych.

 

Autossassinofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest pozorowanie własnego zabójstwa

 

Choreofilia - dewiacja seksualnych w której bodźcem seksualnym jest taniec

 

Dacryphilia - typ dewiacji w której źródłem podniecenia jest prowokowanie łez u partnera. Odmiana sadyzmu.

 

Dendrofilia - dewiacja w której obiektem seksualnym jest drzewo.

 

Doraphilia - dewiacja polegajaca na podnieceniu zwierzecym futrem lub skora

 

Dysmorphophilia - dewiacja zwiazana wylacznie z partnerami zdeformowanymi lub uposledzonymi psychicznie

 

 

Efebofilia - skłonność seksualna do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych

 

Ekshibicjonizm - jedna z najczęściej spotykanych dewiacji polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez publiczne obnażanie własnych narządów płciowych

 

Ekskrementofagia - dewiacja polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez spożywanie wydalin partnera

 

Emetofilia - dewiacja polegający na podniecaniu się wymiotami

 

Endytofilia - dewiajca polegający na osiąganiu satysfakcji wyłącznie z ubranymi partnerami

 

Entomofilia - zadko spotykana dewiacja seksualna. Bodźcem prowadzącym do osiągania satysfakcji seksualnej są insekty

 

Eretofonofilia - skrajna postać sadyzmu, w której wyzwolenie seksualnej reakcji następuje podczas mordowania ofiary

 

Fetyszyzm - dewiacja seksualna wyrażająca się potrzebą seksualną (popędem płciowym) ukierunkowanym na jakiś przedmiot nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby

 

Flatufilia - Rzadko spotykana dewiacja, w której bodźcem seksualnym są gazy jelitowe kierowane na twarz lub do ust partnera.

 

Fobofilia - Rzadka dewiacja w której podniecenie seksualne jest wywoływane przez bodźce lękowe.

 

frotteuryzm (ocieractwo) - dewiacja w której źródłem satysfakcji seksualnej jest ocieranie się mężczyzn o pośladki, piersi, rzadziej inne czesci ciala kobiet

 

Gerontofilia - rodzaj dewiacji polegający na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez młodą osobę w wyniku współżycia z partnerem w wieku starczym

 

Hirsutophilia - fetysz zwiazany z wlosami spod pachy

 

Hodophilia - dewiacja polegajaca na odczuwaniu przyjemnosci seksualnej podczas podrozy

 

Homeowestytyzm - dewiacja która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez nakładanie na siebie ubrania należącego do innej osoby

 

Hygrofilia - dewjacja w której bodźcami seksualnymi są wydzieliny ciała

 

Hyphephilia - dewiacja polegajaca na dotykaniu skory , wlosow , futra

 

Kandaulezizm - rzadko spotykana złożona dewiacja polegająca na łączeniu ekshibicjonizmu z masochizmem

 

Kazirodztwo - kontakty seksualne między spokrewnionymi osobami

 

Klaustrofilifobia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana dzięki współżyciu w zamkniętych pomieszczeniach

 

Kleptofilia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana w trakcie popełniania kradzieży.

 

Klismafilia - Typ dewiacji której satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez wlewy doodbytnicze

 

Koprofilia - Dewiacja w której bodźcem seksualnym jest kał i czynnosci zwiazane z nim

 

Ksenofilia - rzadko spotykany typ dewiacji seksualnej w której satysfakcję seksualną daje kontakt z zupełnie obcym, nieznanym

 

Laktafilia - dewjacja w której bodźcem seksualnym są wydzielające mleko piersi

 

Masochizm - dewiacja seksualna, w której istotną cechą jest czerpanie rozkoszy seksualnej w związku z niezwykle silną uległością i podporządkowaniem się drugiej osobie

 

Moriaphilia - dewiacja polegajaca na odczuwaniu przyjemnosci seksualnej podczas opowiadania sprosnych dowcipow

 

Mysofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest brud (własny, partnera, otoczenia).

 

Narratofilia - dewiacja w której rozmowy erotyczne prowokują wystąpienie reakcji seksualnej

 

Nekrofilia - dewiacja seksualna polegająca na podejmowaniu obcowania płciowego z osobą zmarłą

 

Nekrosadyzm - odmiana sadyzmu w jednej z jego krańcowych postaci. Szczególnie niebezpieczna dewiacja seksualna. Wyraża się śmiertelnym duszeniem

 

Nimfofilia - potrzeba seksualna bądź skłonność seksualna dojrzałego mężczyzny ukierunkowana na dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania

 

Nimfomania - hieperaktywnosc seksualna wystepujaca u kobiet

 

Oculophilia - fetysz zwiazany z oczami

 

Pediophilia - typ fetyszu zwiazany z lalkami

 

Pedofilia - dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu potrzeby kontaktów seksualnych z dziećmi

 

Phallophilia - fetysz zwiazany z duzym rozmiarem penisa

 

Pigmalionizm - osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok zdjęć pornograficznych

 

Pirolagnia - wyzwolenie reakcji seksualnej na widok ognia; może być niespodziewanym, epizodycznym przeżyciem lub formą dewjacji prowadzącą do piromanii seksualnej

 

Podophilia - fetysz zwiazany ze stopami

 

Raptofilia - odmiana sadyzmu, polegająca na osiąganiu rozkoszy przez gwałcenie partnerów seksualnych

 

Sadomasochizm - współistnienie potrzeb, fantazji i pragnień sadystycznych i masochistycznych

 

Saliromania - Skojarzenie sadyzmu z fetyszyzmem, polegające na celowym brudzeniu innej osoby w celu wyzwolenia reakcji seksualnej

 

Siderodromofilia - odmiana dewiacji w której satysfakcję seksualną osiąga się przez współżycie w pociągach

 

Sitofilia - odmiana parafilii, w której satysfakcję seksualną osiąga się przez pobudzanie bodźcami wiążącymi się z jedzeniem

 

Skatologia telefoniczna - osiąganie satysfakcji seksualnej w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych o obscenicznej treści

 

Somnofilia - zespół śpiącej księżniczki, przeżywanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych jedynie podczas pozorowanego snu

 

Stygmatofilia - Szczególny pociąg do nakłuwania i/lub tatuowania siebie bądź partnera seksualnego, co warunkuje wyzwolenie reakcji seksualnej

 

Symforofilia - przeżywanie w wyobraźni klęsk i katastrof żywiołowych lub innych, w których cierpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualna

 

Transwestytyzm - tendencja do identyfikowania się z płcią przeciwną, przejawiająca się zwłaszcza w sposobie ubierania się i zachowania

 

Urolalia - obsceniczne słownictwo związane z moczem używane w obecności partnera

 

Wampiryzm seksualny - Skrajna postać fetyszyzmu, gdzie rolę fetysza pełni krew partnera. Satysfakcja seksualna osiągana jest najczęściej w wyniku nieszkodliwego ugryzienia lub zadrapania

 

Zelofilia - typ dewiacji, w której satysfakcja seksualna jest osiągana wyłącznie na drodze fantazjowania

 

Zoofetyszyzm - Zaburzenia seksualne, polegające na osiąganiu satysfakcji seksualnej pod wpływem widoku partnerki seksualnej, ubranej w skórę lub futro zwierzęcia.

 

Zoofilia - rodzaj dewiacji seksualnej polegający na skierowaniu aktywności płciowej do zwierząt

 

Zoosadyzm - znęcanie się nad zwierzętami wywołujące reakcję seksualną"

Listę tą skompletowal i przedstawil Xuzon."

Jak widać różne są fantazje seksualne i różnorodny sposób ich zaspokajania . Jedne do zaakceptowania dla ludzi postronnych , inne potępiane nawet przez innych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Do nich napewno należy zaliczyć pedofilię, zoofilię, nekrosadyzm czy nekrofilię. Nieszkodliwymi wydają się dendrofilia czy choreofilia. Zresztą sami zastanówcie się nad tym tematem. Może ten tekst pozwoli na zdefiniowanie niektórych Waszych fantazji.

Średnia ocena: 3.9  Głosów: 7

Zaloguj się, aby ocenić

Komentarze

 • Florian Konrad dwa lata temu
  Zabrakło mojej parafilii - poefilia - podniecanie się wierszami. Istnieje też autopoefilia, gdzie fetyszem są własne poematy
 • AnonimS dwa lata temu
  Dziękuję za komentarz. Wrzuciłem podane przez Ciebie określenia w Google ale nie znalazłem żadnych wyników. Nie mając potwierdzenia, nie mogłem dokonać korekty felietonu.. Pozdrawiam
 • Writer'sWife dwa lata temu
  Dam pięć, gdyż, jak już pisałam - felieton świetny. No i po znajomości :D
 • AnonimS dwa lata temu
  Bardzo dziękuję. I za określenie świetny jak i za znajomość????
 • Writer'sWife dwa lata temu
  To znaki zapytania czy wykrzykniki miały być?
 • AnonimS dwa lata temu
  Writer'sWife to te nowe emotki. Miały być usta a wyszło zdziwienie. ????
 • AnonimS dwa lata temu
  AnonimS teraz znowu.
 • Angela dwa lata temu
  Nawet nie wiedziałam, że tak dużo tego może być. Dziękuję za doinformowanie : )
  Pozdrawiam
 • Marek Adam Grabowski dwa lata temu
  Ponoć jest 200.
 • AnonimS dwa lata temu
  Czego to ludzie nie wymyślą... Pozdrawiam i dziękuję za komentarz.
 • AnonimS dwa lata temu
  Marek Adam Grabowski dziękuję za komentarz. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich istniejących rodzajów parafilii; pewne źródło wymienia ich aż 547! Ja umieściłem tylko te które mają jednoznaczne definicje. Ale pewnie i tak dużo ominąłem
 • Canulas dwa lata temu
  Całkiem przydatne, by opka opościły do bólu wtórne, salony sadyzmu i nekrofilii.
 • AnonimS dwa lata temu
  Dziękuję za komentarz.
 • Bogumił dwa lata temu
  Czyli całe LGBT Plus ++++....+++++
 • AnonimS dwa lata temu
  Dziękuję za komentarz
 • Pan Buczybór dwa lata temu
  sam tekst raczej jest niezbyt ciekawy i w zasadzie to tylko suche informacje, ale może się przydać. Chociażby, szukając inspiracji do pisania o jakichś chorych rzeczach
 • AnonimS dwa lata temu
  Dziękuję za komentarz. Tak był pomyślany żeby jak najwięcej informacji przekazać
 • Ritha dwa lata temu
  Zaraaa, co Rithy, jak to Rithy, e! Musze to przeczytac.
 • Ritha dwa lata temu
  Calkiem spoko, Margerita winna przeczytac, mialaby tematy do kuluarowych rozmow.
 • AnonimS dwa lata temu
  Fajnie że zajrzałaś. Ale mała wtopa z tego wyszła Hahaha. Czyżbyś komentarzy pod własnymi tekstami nie czytała?
 • AnonimS dwa lata temu
  Ritha nie znam kuluarowych Margerity. Natomiast myślę że każdy powinien to przeczytać. Sam się zdziwiłem że aż tyle tego jest a to nie wszystko. Pozdrawiam
 • Ritha dwa lata temu
  AnonimS ale zaraaa, znam wszystkie komentarze, bo każdy czytam i na każdy odpowiadam. Rozumiem, że o naszą wymiane zdań chodzi? Bo wisz, tam miałam sporo komentarzy.
 • Wrotycz dwa lata temu
  "(...) poefilia - podniecanie się wierszami. Istnieje też autopoefilia, gdzie fetyszem są własne poematy " - najlepsza odsłona tej stronki.
  :))) Świetne.
 • AnonimS dwa lata temu
  Dziękuję za komentarz. Też mi się ten pomysł Floriana Konrada podobał.
 • nimfetka dwa lata temu
  No nie wiem. Ile w tym jest Twojej treści? Można se wyguglować i sprawdzić. Bez sensu trochę.
 • AnonimS dwa lata temu
  Dziękuję za komentarz. Napisałem że ten felieton jest odpowiedzią na różne pytania które do mnie docierały. To jeden powód. Drugi, powiedz mi ile z tych określeń znałaś a ile są nowe? Myślisz że wiele osób będzie szukać tych określeń w internecie? Ja podaję zebrane Dane w jednym miejscu. Nikt nie musi czytać całości . Ja gdy się pierwszy raz zapoznałam z tematem to o pewnych fantazjach nie miałem pojęcia
 • TomaszBordo 10 miesięcy temu
  Anonims, napisałem fanowską kontynuację Baszy, zapraszam do przeczytania

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania