Jak skuteczniej wnioskować o zamknięcie konta i usunięcie danych osobowych (inaczej: wyegzekwowanie prawo do bycia zapomnianym)

Neurotyk
ponad rok temu
Od razu odpowiedź: prośbę o zamknięcie konta poprzeć adekwatnymi, obowiązującymi przepisami tj.:

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych) – prawo wynikające z rozporządzenia unijnego RODO (art. 17 ust. 1). Mówi ono, że każda osoba fizyczna ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a obowiązkiem administratora jest ich skasowanie bez zbędnej zwłoki. Ma to znaczenie przede wszystkim w internecie.

Szczegółowiej:

Artykuł 17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(66) Aby wzmocnić prawo do „bycia zapomnianym” w internecie, należy rozszerzyć prawo do usunięcia danych poprzez zobowiązanie administratora, który upublicznił te dane osobowe, do poinformowania administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji. Spełniając ten obowiązek administrator powinien podjąć racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i dostępnych mu środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, o żądaniu osoby, której dane dotyczą.

Skomponować odpowiednie uzasadnienie do prośby o zamknięcie konta na bazie tychże informacji każdy powinien potrafić.

BAJ
fanthomas
ponad rok temu
Baj
Dariusz
ponad rok temu
Jak tam współpraca z netflixem?
Neurotyk
ponad rok temu
Całkiem. Umowa ramowa podpisana – i to dość szybko, bo niespełna kilka miesięcy po liście intencyjnym nt. współpracy (co jest w tego typu przedsięwzięciach, szczególnie na szczeblu korporacyjnym, zaskakująco szybkim trybem; widać, że na decyzyjność władz korporacyjnych miały wpływ względy tak oczywiste, jak finansowa atrakcyjność wspólnego przedsięwzięcia).

Więcej informacji nt. harmonogramu przedsięwzięcia będziesz mógł uzyskać w prospekcie informacyjnym, który niebawem zostanie opublikowany publicznie w branżowych mediach.
fanthomas
ponad rok temu
A co to za film będzie?
Neurotyk
ponad rok temu
Współpraca przy projekcie platformy do publikowania tekstów.
fanthomas
ponad rok temu
Aaaaoohaa
Dariusz
ponad rok temu
To będzie film pt "Masturbacyjne fantazje Neurotyka o Netflixie"
Johnny2x4
ponad rok temu
Neurotyk - o tej platformie od Ciebie, czytam od dobrych 3-4 lat ;d
Neurotyk
ponad rok temu
"Masturbacyjne fantazje Neurotyka o Netflixie"

Z powodu korona wirusa praca na planie została wstrzymana do odwołania.

Johnny, wcale. Tylko od 2-3 lat :)
Dariusz
ponad rok temu
No ale będziesz występował tam solo, więc nie stwarzasz zagrożenia :)

no i założysz se maseczkę, przecież!
moniczka761
ponad rok temu
z tego co słyszę,... od innych użytkowników, to tutaj nie da się usunąć nawet własnych tekstów! To jakiś żart?! Boicie się, że ludzie od was odejdą? Nie dziwię się, kto tutaj normalny chciałby zostać. Komuna i młockarnia! @Dariusz netflixie? haha! O nich nawet wikipedia nie napisze... Paranoja jakaś, ludzie komentują siebie na wzajem - liżą sobie tyłki
Shogun
ponad rok temu
Cóż, "Komuna i młockarnia", to chyba zbyt dużo powiedziane.
A co do ludzi to odchodzą i przychodzą, tak jak wszędzie.
Kocwiaczek
ponad rok temu
Komentowanie nie oznacza lizania tyłków. Wielu z nas jest tutaj po to by otrzymać konstruktywną krytykę i rzetelną opinię. Jeśli ktoś oczekuje samych zachwytów to zabłądził nie do tego portalu co trzeba. Tutaj jest "krew, pot i łzy" z domieszką cukru:)
Neurotyk
ponad rok temu
moniczka, czy Ty na zdjęciu to Ty naprawdę???
Neurotyk
ponad rok temu
Ogłaszam wszem wobec, iż moniczka761 zostaje Miss Opowi 2020 po wsze czasy! :)
Puchacz
ponad rok temu
A nie ma miss klonów opowi?
bogumil1
ponad rok temu
A z tą komunę to się zgodzę, stare lewackie szumowiny totalitarne. Dawniej toto popierało rzekomy proletariat, a dziś skoro proletariat pokazał tym komuchom cztery litery, za proletariat lewactwa robią zboczeni pedzie i gwałcone krowy. Zawsze szukają kogo mogliby bronić jak niepodległości, i znaleźli sobie sodomitów.
fanthomas
ponad rok temu
Popieram neurotyka, miss opowi jak malowana
Shogun
ponad rok temu
Kurde, miss Opowi? :D To tu takie fajne rzeczy były? haha :)
fanthomas
ponad rok temu
fanthomas
ponad rok temu
Kiedyś to było. I w końcu nie wybrali
Neurotyk
ponad rok temu
Jak nie wybrali? Ja zostałem przecież Miską :)

Później Ench :)
Bajkopisarz
ponad rok temu
Miss Opowi? Ja bym rzekł, że Moniczka761 może zostać miss univers, ale powinna zacząć wypowiedź nie od "z tego co słyszę", lecz profesjonalnie od "I personally believe"
Neurotyk
ponad rok temu
Przecież można Ją podpicować pod względem elokwentnych wygibasów języczkowych :)
Puchacz
ponad rok temu
A może ktoś chce bogusia zgwałcić?
To krowa, która dużo ryczy, a mało mleka daje, więc akurat.
Widziałem jego fotkę w łaty. W sam raz na miss opowi kapusiów.
Bajkopisarz
ponad rok temu
Neurotyk - w sumie, może byłaby w stanie wyryć na pamięć kilka frazesów. Potencjał jest. W najgorszym razie może mówić cokolwiek, a tłumacz odwali robotę.

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji