Konkurs literacki „Fabulae de futuris”

Piotr
rok temu
Konkurs literacki „Fabulae de futuris” (z łac. opowieści o przyszłości) na tekst science fiction ruszył na początku stycznia 2021 – w Roku Stanisława Lema oraz w 20. roku działania Programu „Absolwent UMK”.

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą (3600 a 9000 znaków ze spacjami) zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

Prace konkursowe należy przesłać do 31 marca 2021.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wszystkie szczegóły na: https://absolwent.umk.pl/fabulae-de-futuris/

Regulamin: https://absolwent.umk.pl/fabulae-de-futuris/regulamin/
Pan Buczybór
rok temu
Ciekawy konkurs. Dobrze, że się z pan z nami tym podzielił, panie Piotrze. Ja zainteresowany nie jestem, ale być może ktoś stąd w konkursie weźmie udział :)
Dekaos Dondi
rok temu
Hmm... no faktycznie.
Pomysł bardzo ciekawy, jeno nie wiem, czy bym podołał zadaniu, nie za bardzo ''udziwniając'' tekst.
Aczkolwiek stwierdzenie↔''nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych''
daje duże pole do manewru w kwestii dowolności, chociaż nieco ograniczonej,
Jedno jest na 100% pewne↔napiszę lub nie:)
Albowiem nie lubię przesadnych ilości ''ramek''

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji