Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej - edycja XXVIII

Piotr
2 miesiące temu
Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zaprasza do udziału w XXVIII edycji Konkursu Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej cieszącego się ogromną popularnością od lat

I. Organizatorami Konkursu są:
– Urząd Miasta Katowice
– Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”

II. Celem Konkursu jest opisanie językiem współczesnej poezji tego, co stanowiło najgłębszy sens i istotę twórczości Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej – MIŁOŚCI
„Niech to będzie miłość totalna – przeżywana w najgłębszym natężeniu zmysłów, albo tez bolesna, raniąca, niejednokrotnie odtrącona, lecz powracająca w wybaczającym wspomnieniu. Ostatecznie przecież to tylko się liczy – zapamiętać chwilę, która się nie zmienia. Miłość domagająca się szczęścia musi i powinna być stałym tematem, motywem i inspiracją poetyckiej refleksji.”/Katarzyna Młynarczyk/

III. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy zrzeszeni i nie zrzeszeni, bez ograniczenia wieku.

IV. Na Konkurs należy nadesłać nie więcej niż 3 utwory /nigdzie dotąd nie publikowane/.
Maszynopisy utworów muszą być opatrzone tylko i wyłącznie godłem (wyrazem) i powielone w 4 egzemplarzach. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem co maszynopis, należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz krótką notkę biograficzną, a także oświadczenie dotyczące przetwarzanie danych osobowych.
Nie przestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu utworów przez jednego autora podpisującego się różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w Konkursie. Prace nadesłane po terminie zostaną odrzucone.

V. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów profesjonalne JURY, które przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

VI. Prace należy nadsyłać
do dnia
7 października 2022 roku
na adres:
Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” Filia nr 1
40-336 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 10
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki”

(Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie jury konkursu, obowiązuje data nadesłania wierszy, nie obowiązuje data stempla pocztowego)

VII. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez Jury utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatora.

VIII. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

IX. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników
*warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie podpisanego oświadczenia w celu realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO” (załącznik do pobrania na stronie www.mdk.katowice.pl)

X. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się
w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” przy
ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach
25 listopada 2022 roku o godz. 17.00
drohobysz
miesiąc temu
Czy wiersze wrzucone na opowi to wiersze publikowane? Wszystkie mam tu a chciałbym wziąć udział.
Tjeri
miesiąc temu
Tak.
Trzy Cztery
miesiąc temu
Kiedyś spotkałam się z opinią, że organizatorzy konkursów literackich wierszem publikowanym nazywają tekst zamieszczony w:
- książce
- piśmie papierowym
- piśmie internetowym.

To była opinia znanego poety - jurora w wielu konkursach.

Portale, które mają charakter głownie warsztatowy nie są pismem. Wiersz zamieszczony na portalu można edytować, zmieniać jego tytuł, kolejność strof, można go wreszcie usunąć.
Ponadto - rzadko jest podpisany imieniem i nazwiskiem.

Myślę, drohobysz, że jeśli np. dzisiaj usuniesz wiersz z portalu, możesz go wysłać na konkurs.
Trzy Cztery
miesiąc temu
Jeszcze dopiszę: nie zamieściłam swojego wpisu, żeby być w kontrze do opinii Tjeri. Opinie Tjeri zazwyczaj biorę poważnie. I tym razem Tjeri ma rację - publikacja, to publikacja. Ale można się zastanowić, dlaczego w regulaminie konkursu jest zastrzeżenie - wiersz ma być niepublikowany.
Myślę, że po pierwsze chodzi o anonimowość.
W większości konkursów jurorzy nie mogą znać imienia i nazwiska autora, bo muszą być bezstronni.
Po drugie - utwór publikowany w książce lub piśmie podlegał już ocenie i został wybrany, wyróżniony, bo przedstawiał sobą jakąś wartość. A to już podbija jego miejsce w konkursie. Autor może się spodziewać, że wiersz raz doceniony zostanie doceniony ponownie.

Publikując na portalach, np. na opowi.pl autor sam ocenia swój tekst jako warty publikacji. A to już co innego.

Na portalu można opublikować słabiznę. Tu nie ma sita redaktorskiego.

Dlatego "publikacji" na portalu większość jurorów nie bierze pod uwagę.
Noico1
miesiąc temu
Większość tomików poetyckich ludzie wydają za własne pieniądze, jak się zdążyłem zorientować, wcale więc tak być nie musi, i najczęściej nie jest, że został przez kogoś doceniony. Chyba, ze przez samego autora/autorkę.
Trzy Cztery
miesiąc temu
Historia konkursów literackich sięga czasów, kiedy wydanie książki było sprawą poważną i znaczącą. Regulaminy konkursów w większości opierają się na wzorcach stworzonych w tamtych, dobrych czasach.
Zresztą, można być niedocenionym dzisiaj, a docenionym jutro. Niektóre z publikacji "za własne pieniądze" mają sens.
Nie wszyscy autorzy chcą się "sprawdzać" w oczach innych autorów, a tym właśnie jest m.in. udział w konkursie.
Tjeri
miesiąc temu
Trzy Cztery, ani ja w kontrze do Cię. Ale po publikacji netowej często można ustalić tożsamość. Albo odszukać taki wiersz (nawet po skasowaniu są miejsca gdzie można go znaleźć) i porównać - co jeszcze autor pisze, jak pisze.
U nas zawsze się mówiło, że publikacja portalowa to również publikacja. Ale masz na poparcie zdanie jury, to się nie będę upierać.

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji