HOMOSEKSUALIZM (odpowiedź)

[ Nie jest to napisane w formie artykułu, a jedynie odpowiedź na pracę Indira. Tekst nie zawiera moich opinii na ten temat, a jedynie sprawdziłem i przeanalizowałem informacje, które podaje autor.]

 

HOMOSEKSUALIZM ( Odpowiedź — ,,Kilka słów o tolerancji” autor: Indir, http://www.opowi.pl/kilka-slow-o-seksualnosci-a58164/#comment-561377)

Zacznijmy może od linków, z których korzystał autor pracy. Pierwsze strona to ,,Medyczne konsekwencje praktyk homoseksualizmu”. (Właściwie autor korzystał tylko z 4 stron, ale dwie z nich to wybranie pojedynczych przypadków na niekorzyść homoseksualizmu. Jeszcze jedna z nich jest oparta na badaniach naukowca Zygmunta Freuda, o którym powiem w dalszej części):

— Strona została przetłumaczona i stworzona na podstawie badań Paula Camerona. Ponadto, aby przekonać czytelnika o profesjonalnym podejściu do sprawy i wysokim wykształceniu piszą, że należy on do Family Research Institute (Family Research Institute znajduje się na liście amerykańskich „grup nienawiści”. To taka ciekawostka). Czyż nie jest to człowiek zasługujący na wiarygodność? Dla niektórych może i jest dopóki nie poczytają o nim trochę więcej. Między innymi, że:

- Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wszczęło dochodzenie w związku z licznymi skargami psychologów na merytoryczną poprawność badań Camerona. W międzyczasie Cameron złożył rezygnację z członkostwa w Towarzystwie, jednak nie została ona rozpatrzona ze względu na toczące się dochodzenie. Zakończyło się ono w grudniu 1983 roku usunięciem Camerona z szeregów APA Z POWODU POGWAŁCENIA KODEKSU ETYCZNEGO. W 1984 Towarzystwo Psychologiczne Stanu Nebraska wydało oświadczenie, w którym odcięło się od prezentowanych przez Camerona interpretacji literatury naukowej. W 1986 Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne skrytykowało Camerona za NIEUSTANNE NADINTERPRETACJE socjologicznych materiałów badawczych. Jednocześnie Towarzystwo stwierdziło, że wystarczy pobieżna analiza działalności Camerona, że NIE MA ON NIC WSPÓLNEGO Z NAUKĄ. Nauka jest jedynie przykrywką działalności ideologicznej. Niektórzy socjologowie są zszokowani poziomem nadużyć pana Camerona. W 1996 Kanadyjskie Stowarzyszenie Psychologiczne wydało podobne oświadczenie, odcinające się od działalności Camerona i stwierdzające, że jest ona całkowicie oparta na nadinterpretacjach i BŁĘDACH metodologicznych.

— Poglądy pana Camerona i błędy w badaniach: Cameron uważa także, że osoby homoseksualne nie mogą być nauczycielami, ponieważ mogłyby „zarażać” homoseksualizmem uczniów. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań doszedł do wniosku, że posiadanie homoseksualnych rodziców ma bardzo duży wpływ na orientację seksualną dziecka (metodyka – analiza 77 dorosłych związków homoseksualnych, BRAK BRAK BRAK grupy kontrolnej)[7]. Twierdzi, że średnia długość życia osób homoseksualnych jest o 20–30 lat niższa niż heteroseksualnych. Jako dowód Cameron podaje nekrologi wyszukane przez niego w gazetach dla gejów i lesbijek (Washington Blade) ( KOMENTARZ ODE MNIE: Czasopismo lgbt Washington Blade aktualnie jest trzecia co do wielkości w obiegu w Stanach Zjednoczonych. Nekrologi, które podawano nie były stworzone do badań naukowych nad długością życia. Głównie wymieniano sławne osoby homoseksualne co około miesiąc [Przynajmniej teraz tak jest]. Można wysunąć wniosek, że branie nekrologów z jakiejś gazetki nie jest rzetelnym źródłem wiedzy. Ponadto Stany Zjednoczone to nie cały świat). Z innego badania wynikło, że rodzice homoseksualni częściej biją, popełniają przestępstwa i kłamią. Badanie polegało na porównaniu 6 spraw sądowych (KOMENTARZ ODE MNIE: 6 spraw nie jest to duża liczba. A w dodatku brak grupy kontrolnej) dotyczących praw rodzicielskich w Wielkiej Brytanii. Za mało wiarygodne uznał badania Kirkpatricka z lat 1976–2004, sugerujące brak różnic w grupach dzieci wychowywanych w rodzinach hetro- lub homoseksualnych; według Camerona zbyt liczne rozwody wśród heteroseksualnych rodziców stanowią istotną zmienną zakłócającą. Jego zdaniem, dokładna analiza badania Kirkpatricka wykazuje, że dzieci wychowywane przez homoseksualistów są w gorszej sytuacji. Z tym stanowiskiem NIE ZGADZA SIĘ GŁÓWNY NURT PSYCHOLOGII. Tezy przytaczane przez badacza pozyskane m.in. od zaufanej kobiety, historia chłopca molestowanego przez geja w centrum handlowym, została sprawdzona przez policję, która wydała komunikat, że NIC TAKIEGO NIE MIAŁO MIEJSCA.

Jak widzimy Paul Cameron nie jest odpowiednią osobą, od której można czerpać argumenty, a szkoda bo cała praca autora (Indira) opiera się głównie na jego działalności. Autor nie był świadomy przeszłości Paula Camerona ponieważ w dalszej dyskusji ze mną nadal posługiwał się jego badaniami.

 

,,Zaczęło się niewinnie. Od wykreślenia w 1973 roku homoseksualizmu z listy chorób psychicznych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Samo przez się było to decyzją kuriozalną, bowiem ta perwersyjna forma zaspokajania popędu płciowego przez wszystkie światowe cywilizacje uważana była za zboczenie zagrażające porządkowi społecznemu. W niektórych krajach poddawano osoby praktykujące homoseksualizm surowym karom.”

ARGUMENTY:

— Miałem nadzieję, że autor bardziej rozwinie wypowiedź w jakich okolicznościach została podjęta decyzja o usunięciu homoseksualizmu z listy chorób psychicznych ponieważ jest to ciekawy temat i wiele stron szerzy kłamstwo jakim jest ,, Pierwszym znaczącym sukcesem lobby gejowskiego było skreślenie homoseksualizmu z listy chorób psychicznych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w latach 70. „ i, że nie była to decyzja naukowa tylko manipulacja środowiska gejowskich. Zacznijmy od tego, że kwestia wykreślenia homoseksualizmu z listy chorób nie była podjęta tylko przez referendum. W 1973r. po kilku latach ewaluacji badań i konferencjach naukowych, trzy różne komisje APA zarekomendowały usunięcie homoseksualizmu z listy chorób psychicznych, zarząd tę decyzję poparł w grudniu tego samego roku. Referendum zostało zwołane przez przeciwników wykreślenia homoseksualizmu, aby anulować postanowienie APA. Tak, więc kolejne referendum zostało zwołane przez przeciwników i to głosowanie przegrali w 1974r. Przez lata jest rozpowszechniany mit, że ta decyzja została podjęta na podstawię tego referendum, a prawdą jest, że podjęto ją już o wiele wcześniej.

 

,, Akcja propagandowa przybrała postać profesjonalnej kampanii marketingowej, realizowanej wielokanałowo, za pośrednictwem filmu, literatury, sztuki, mediów elektronicznych. Olbrzymie pieniądze wykłada się na organizację krzykliwych parad promujących rozpustę i wyuzdanie, organizacje gejowskie, czy kancelarie prawne. To wszystko na promocję zachowań, których akceptacja może cofnąć ludzkość do czasów barbarii i średniowiecza.”

ARGUMENTY:

— Parady mają służyć do: ,, Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży.” , a także: 1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa, 2. Prawa osób trans prawami człowieka, 3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, 4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela, 5. Otwarta przestrzeń publiczna bez barier, 6. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców, 7. Rzetelna edukacja prawem człowieka, 8. Szacunek i prawna ochrona zwierząt, 9. Różni – równi wobec siebie, 10. Dość chamstwa – żądamy debaty, 11. Równość płci podstawą demokratycznego państwa, 12. Dbajmy o nasz wspólny dom, Ziemię. Każdy obywatel kraju uzna choć jedną z tych spraw za ważne, a to czy parady równości faktycznie coś zmieniają, to już inna kwestia.

— ,, Uważam, że propagowanie ideologii Lgot i homoseksualizmu to powrót do barbarii, średniowiecze wbrew stereotypom było całkiem fajną epoką. Powstawały uniwersytety, kwitła nauka. Przeprowadzono re konkwistę, wyzwolono dużą część Europy, poza Bałkanami z rąk muzułmanów. Ochrzczono Litwę.” — Tym komentarzem autor zaprzecza samemu sobie.

 

,, Tu pojawia się pytanie, kto wykładał i nadal wykłada na te wszystkie działania olbrzymie pieniądze? Gołym okiem widać, że miliardowe sumy inwestowane są w owe parady, czasopisma, foldery, książki. Komu zależy, by wprowadzając do publicznego obiegu odrażające, niehigieniczne, chorobogenne zachowania demoralizować ludzi, wzbudzać społeczne antagonizmy i waśnie?”

ARGUMENTY:

— Miliardowe sumy są inwestowane również w milion innych rzeczy. Jest popyt, jest i podaż.

— Ostatnie pytanie nic nie wnosi, tylko obraża, ale odniosę się do ,, demoralizować ludzi”. Czasopisma czy książki, które przytoczono, są na pewno mniej demoralizujące niż ten tekst, oparty na 4 stronkach internetowych.

 

,, Bo do tego w efekcie prowadzi promocja homoseksualizmu, który od kilkudziesięciu lat przedstawiany jest jako równorzędny z innymi formami aktywności płciowej człowieka. A nie jest i nigdy nie będzie.”

ARGUMENTY:

— Nie wiem na jakiej podstawie zostało umieszczone ostatnie zdanie. Powinno być ,,Nie był. Jest i będzie”. Liczba homoseksualistów rośnie ze względu na większą tolerancję. Według badań w Massachusetts w latach 2005 - 2007 wzrosła liczba chłopców w liceach identyfikujących się jako geje aż o 50%.

 

,, Trzeba uczciwie powiedzieć, że promocja zachowań homoseksualnych to promocja niezdrowego trybu życia, porównywalna chyba do promocji nikotynizmu, czy alkoholizmu. Wszystkie te patologie są oczywiście immanentnie powiązane z ludzkimi zachowaniami, ale nikt o zdrowych zmysłach nie będzie ich pochwalał.”

ARGUMENTY:

— Porównanie, które zastosowano, używał Paul Cameron, o którym już wspomniałem wcześniej. Jego życiorys mówi sam za siebie.

— pochwalać oznacza uznawać za dobre, właściwe. Nikt nie pochwala homoseksualizmu, jest on obojętny tak jak każda inna orientacja. Ludzie po prostu walczą o to, aby nie był traktowany jako coś gorszego i na tym polega cała filozofia.

 

,, Argument, że zachowania homoseksualne nie krzywdzą osób postronnych jest zupełnie nietrafiony. Istnieje bowiem tysiące odrażających zachowań, które nikogo nie krzywdzą, a w społecznym odbierze odbierane są jako obrzydliwe. Jak choćby dłubanie w nosie, puszczanie bąków w towarzystwie, czy plucie w miejscach publicznych. Wymienione zachowania budzą po prostu niesmak i odrazę, choć nie są zabronione prawnie, ani nie znajdują się na żadnych listach chorób.”

— Praca miała być na temat szkodliwości homoseksualizmu. Wnioskując z tego akapitu można stwierdzić, że homoseksualizm jest nieszkodliwy, ale obrzydliwy dla autora. Cała ta praca jest oparta na osobistych uprzedzeniach pod przykrywką niby faktów.

 

,, Również argument, że homoseksualizm występuje w świecie zwierząt, na przykład wśród szympansów karłowatych, czy któregoś z gatunku ptaków, jest chybiony i po prostu głupi. Trudno, żeby ludzie czerpali wzory zachowań z gatunków od nas niżej rozwiniętych. Równie dobrze moglibyśmy zalegalizować złodziejstwo, tylko dlatego, ze sroki kradną różne świecące przedmioty i umieszczają je we własnych gniazdach.”

ARGUMENTY:

— Rytuały u zwierząt takie jak kradzieże, nie mają nic wspólnego z ludzkimi potrzebami. Miłość (w której skład wchodzi seksualność), przyjaźń jest na trzecim szczeblu (z pięciu) piramidy Abrahama Maslowa.

- Zwierzęta pomimo mniejszego mózgu od ludzkiego w niczym się nie różnią pod względem czynności fizjologicznych i potrzeb.

 

,, Homoseksualizm to zjawisko patologiczne ze względu na możliwość rozprzestrzeniania wielu chorób. Homoseksualiści rozprzestrzenili HIV z Nowego Jorku na resztę świata. W 1992 roku większość z 6349 Amerykanów, którzy zachorowali na AIDS poprzez kontakt z zakażoną krwią otrzymało ją od homoseksualistów, a większość kobiet w Kalifornii, które zachorowały na AIDS poprzez heteroseksualne kontakty, zaraziło się od mężczyzn, którzy praktykowali również homoseksualizm. Rzadka odmiana płonicy, która w 1976 roku rozprzestrzeniła się w San Francisco, również zaczęła się u homoseksualistów .”

ARGUMENTY:

— Tak, większość chorób wenerycznych rozprzestrzeniają homoseksualiści. Jest to kwestia higieny oraz prezerwatyw. Również pary heteroseksualne rozprzestrzeniają takie choroby.

— Patologia to nieprawidłowe zjawiska występujące w życiu społecznym. Skoro patologią według autora jest możliwość rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych to idąc tym tokiem myślenia cała ludzkość jest patologią bo przecież rozprzestrzeniamy choroby. Często osoby posiadające takie dolegliwości nie są świadome tego, że zarażają innych, tak samo jak i drogą kropelkową.

 

,, To tylko niektóre przykłady, a można by je mnożyć. Promocja homoseksualizmu jest więc de facto promocją niezdrowego stylu życia prowadzącego do wielu poważnych chorób.”

ARGUMENTY:

— Nie da się ich mnożyć bo jest ich dość mało. Jeśli chodzi o szkodliwość homoseksualizmu w stosunku do innych osób to są to jedynie choroby weneryczne, które i tak są przenoszone drogą płciową, a nie kropelkową.

— Na styl życia nie wpływa orientacja seksualna.

 

,, Homoseksualiści, to grupa społeczna, wśród której ryzyko wystąpienia pedofilii występuje najczęściej. Wykazują to zarówno badania empiryczne, jak i statystyczne.” Oraz ,, Sprawą zajęli się m.in. dr Freund i dr Heasman z Clarke Institute of Psychiatry w Toronto. Badania przeprowadzone przez dr Freuda wykazały, że 34 proc. homoseksualistów to pedofile, według drugiego naukowca to 32 proc.”

ARGUMENTY:

- Błąd logiczny ze strony autora polega na tym, że wysuwa on wniosek ,, Wśród homoseksualistów jest pedofilia”, a na podstawie badań powinien brzmieć ,,Wśród pedofilów są pedofile o skłonnościach homoseksualnych”. W badaniach Freuda jest to 36% , więc nadal jest więcej pedofilów heteroseksualnych. Naukowiec badał wśród pedofilów ( nie homoseksualistów, tak jak twierdzi autor) procent grupy homo i hetero seksualnej. W żaden sposób preferencję pedofilów nie wiążą się z seksualnością dorosłych ludzi.

 

Pracę zakończę tym cytatem - ,, Pytanie, które musimy zadać, brzmi: czy stawanie się wyłącznie heteroseksualnym stanowi prawdziwy postęp w bardziej dojrzałym poziomie funkcjonowania seksualnego, gdy rezygnujemy z eksperymentów „dorastających”? Czy może to oznaczać, że jeśli funkcjonowanie heteroseksualne jest nagradzane, oczekiwane i zatwierdzane, podczas gdy działalność homoseksualna jest gwałtownie odrzucana na praktycznie każdym poziomie społeczeństwa, większość osób uczy się tłumić homoseksualne elementy swojej natury na korzyść heteroseksualisty? Jeśli potrafią osiągnąć choćby umiarkowaną przyjemność z aktywności heteroseksualnej, czy nie jest logiczne zakładać, że wybiorą tę „zatwierdzoną” seksualność i zaprzeczą innym pragnieniom?”

 

[Niektóre tematy, na które się nie rozwinąłem umieszczę w innych częściach ponieważ są to tematy obszerne ( takie jak np.: długość życia, ilość partnerów). Część akapitów, na które nie odpowiedziałem była tylko subiektywną opinią lub obrazą. Prosiłbym, aby wyrażać się w odpowiedni sposób pod moją pracą ze względu na temat.]

Średnia ocena: 3.7  Głosów: 6

Zaloguj się, aby ocenić

Komentarze (32)

 • LeeaThorelli 9 miesięcy temu
  Skoro została wywleczona sprawa HIV. To oskarżmy mięsożerców, jako głównych winowajców, którzy prawdopodobnie wirusem HIV zarazili się od małp, które to mają filogenetycznie bliskiego wirusa SIV. Kolejny przykład, jaką patologią są mięsożercy i jakie zagrożenie dla nas stwarzają, to transfer wirusów z rodziny koronawirusów od nietoperzy i prawdopodobnie łuskowców. Można tak w nieskończoność rzucać przykładami, które pokazują, że z sensowną argumentacją, mają niewiele wspólnego. ^^
 • sisi55 9 miesięcy temu
  Masz racje. Dzięki za wypowiedź.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  ARGUMENTY:

  - Błąd logiczny ze strony autora polega na tym, że wysuwa on wniosek ,, Wśród homoseksualistów jest pedofilia”, a na podstawie badań powinien brzmieć ,,Wśród pedofilów są pedofile o skłonnościach homoseksualnych”. W badaniach Freuda jest to 36% [do 40 procent według innych badań - mój przypis], więc nadal jest więcej pedofilów heteroseksualnych. Naukowiec badał wśród pedofilów ( nie homoseksualistów, tak jak twierdzi autor) procent grupy homo i hetero seksualnej. W żaden sposób preferencję pedofilów nie wiążą się z seksualnością dorosłych ludzi.

  Sisi, odpowiem ci tylko na dwa argumenty, bo na razie na więcej nie mam czasu. To jest pseudo argument. Bez obrazy, to stwierdzenie faktu. Po prostu nie rozumiesz wyników badań.

  Jeśli według badań wśród wszystkich pedofilów jest aż do 40 procent homoseksualistów, którzy stanowią około 1 procenta wśród całego społeczeństwa, to znaczy że są oni mega - nadreprezentowani w tej grupie. Jasno i prosto. Jeśli tego nie zrozumiesz, to dalsza dyskusja jest zbędna.

  Z tych badań wynika po prostu, że 1 procent homoseksualistów odpowiada za 40 procent czynów pedofilskich. Czyli grupa wysokiego ryzyka. Z badań wynika, że potencjalni pedofile to przede wszystkim homo. Czyli eliminując jednego homo zmniejszamy zagrożenie pedofilią aż o czterdzieści procent. Statystycznie. Robi wrażenie, prawda. I jakbyś sobie nie tłumaczył, że za pozostałe czyny pedofilskie odpowiadają osoby hetero, to nie ma to nic do rzeczy.

  Taki przykład:
  Jeśli w klasie jest sto dzieci, wśród nich jest jedno dziecko szczególnie lubi obżerać się gruszkami. Na podwieczorek dano tym stu dzieciom sto gruszek, ale dziecko lubiące chorobliwie obżerać się gruszkami zżarło 40 gruszek, to oznacza tylko, że na pozostałe 99 dzieci pozostało do zjedzenia tylko 60 gruszek. Może w ten sposób zrozumiesz te badania. Bo inaczej to już mi ręce opadną, i się poddaję.

  I druga sprawa, piszesz, że "Family Research Institute znajduje się na liście amerykańskich „grup nienawiści”. To taka ciekawostka".

  Jako osoba pisząca w internecie, chyba rozumiesz, że stosunkowo łatwo założyć jakąś bezpłatną stronkę, albo blog płatny, bądź nie, utworzyć na nich jakąś listę, nazwać ją "listą nienawiści', "listą miłości" czy jakkolwiek i wpisać tam jakąkolwiek organizację lub osobę. Jeśli to ma być dla Ciebie jakimś argumentem zwalającym z kolan, to ja niniejszym ogłaszam wszystkie organizacje homo za siejące nienawiść, zamęt i niepokoje społeczne. A więc remis.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  1)Napisałeś, że ,,Homoseksualiści, to grupa społeczna, wśród której ryzyko wystąpienia pedofilii występuje najczęściej. " , a powinno być Wśród pedofilów są tacy ze skłonnościami homoseksualnymi. Popełniłeś błąd i tyle. To ty nie rozumiesz, a porównanie z gruszką jest nietrafione. Tym porównaniem przekonujesz mnie nadal w tym, że ciągle nie rozumiesz. Bo jedno dziecko miało tu symbolizować 1% homoseksualistów w ogóle, a nie pedofilów.
  2) Tak jak napisałem była to tylko ciekawostka, a nie argument. Czy coś o czym było jedno zdanie i w dodatku w nawiasie, zauważyłeś?XD. Przestań przeinaczać to co napisałem. Ale skoro to się tam znalazło, to chyba był jakiś powód.
  3) REMIS? Tak, to, że nie przeczytałeś takich ważnych rzeczy jak to, że Paul Cameron nad interpretuje, nie rozumiesz prostych badań, większość twoich argumentów jest teologicznych, bazowanych na twoich osobistych uprzedzeniach, to faktycznie oznacza remis, bo jakże inaczej? Pierwszego dnia od dodania twojej pracy miałem już informacje na temat tego typa, a ty nawet nie chciałeś się pofatygować, żeby to sprawdzić. Znając ciebie, będziesz unikać przyznania się do tego i szukał niby to ,,merytorycznych" argumentów.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  sisi55 jasne jak parudziesięciu idiotów, którzy chcą wmówić całemu światu, że homoseksualizm to coś normalnego robi nagonki, którzy prowadzą rzetelne badania, to ja mam w to wierzyć. Gdybym Schlieman, niemiecki archeolog sluchał tych wszystkich ówczesnych durniów z doktoratami, różnych profesorów od siedmiu boleści, którzy robili na niego nagonkę, że nierzetelny, że nie ma wykształcenia to by nie odkrył Troi. Już ja dobrze znam te nagonki świata naukowego i nienaukowego na różnych ludzi, którzy pisali lub robili coś mądrego, żeby przyjmować to za argumenty.

  A jeśli Ciebie nie jest w stanie przekonać faktyczne, niedawne badanie, że wśród pedofilów 40 procent to homoseksualiści, to jesteś po prostu zaczadzony ideologicznie. Bajki to możesz opowiadać kumplom na swoim poziomie. Kończymy tę durną dyskusję. Faktów nie przeinaczysz. Grzebanie w fekaliach to nie jest normalna metoda współżycia, to przeciętny gimnazjalista wie.
 • Józef Kemilk 9 miesięcy temu
  sisi55 Z matematycznego punktu widzenia się mylisz. Wyobraź sobie, że jest milion owiec w Polsce w tym 980 tys (98%). białych i 20 tys (2%) czarnych . A teraz masz grupę stu owiec wyjątkowych (najmądrzejszych lub najgłupszych lub najbardziej niegrzecznych itp). W tej grupce stu wyjątkowych owiec jest: 40 owiec czarnych i 60 owiec białych. Wniosek z tego jest taki, że wśród owiec czarnych jest więcej procentowo owiec wyjątkowych (0,2%) niż wśród białych (0,006%). Co do reszty nie wchodzę w dyskusję.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  Józef Kemilk jeśli on tego nie rozumie, to już wiem, skąd powszechna głupota w Polsce. W tamtym roku kilkumiesięczny strajk, w tym koronowirus, kiedy te dzieci mają się czegoś nauczyć.
 • Józef Kemilk 9 miesięcy temu
  bogumil1 Bogumił, każdy w czymś jest nogą i tyle. Ważne wszystkich traktować z szacunkiem.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  Józef Kemilk no ale jak ci przy tak oczywistych sprawach ktoś ciemnotę wciska? Ja rozumiem, że on tego nie umie ogarnąć, bo się cieszy, te pozostałe 60 procent to hetero. Może mu te odsetki które podałeś cokolwiek rozświecą.
 • Józef Kemilk 9 miesięcy temu
  bogumil1 Dlatego trzeba wyjaśniać. Tak jak mówiłem, tylko zająłem się matematyką, reszta to inna bajka.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  Józef Kemilk no ale widzę, że matematyki nie tylko Sisi nie rozumie.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  Józef Kemilk Może i tak, ale chodziło mi o błąd w tekście Indira, że źle zinterpretował. Przecież napisałem, nawet badania tak brzmią. W komentarzu się poprawił już ,,że wśród pedofilów 40 procent to homoseksualiści, ". A jakoś do tego błędu się nie przyznał.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  bogumil1 Dlaczego ujmujesz mi tym, że jestem nastolatkiem?
 • Zaciekawiony 9 miesięcy temu
  Główny problem polega na czymś innym - pedofile generalnie są podniecani przez obie płcie, słabo je zresztą rozróżniają u dzieci, bo podniecenie wywołują te o niewyraźnych cechach płciowych. Z tego powodu płeć atakowanych dzieci zależy raczej od czynnika dostępności. Mężczyzna spacerujący z małym chłopcem jest mniej podejrzany, niż z dziewczynką. Natomiast upodobania seksualne pedofilów w stosunku do dorosłych ludzi zazwyczaj nie pokrywają się z tymi działaniami.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  sisi55 ja nie wiem ile masz lat, tylko sugerowałem, że się chyba w szkole matematyki nie uczyłeś. Mam nadzieję, że Józef tymi swoimi przykładami o owcach w końcu uświadomił Ci w czym rzecz, bo mi po prostu ręce opadły, że takich oczywistych oczywistości można nie rozumieć. Absolutnie nic nie mam do Twojego wieku, bo go nawet nie znam.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  Zaciekawiony Tak, to co mówisz to też prawda, ale pedofile mają swoje preferencje co do płci również. Mogą być one o zabarwieniu hetero, homo lub biseksualnym. O tym ostatnim zdaniu - dokładnie tak samo napisałem więc argument ze strony Indira o pedofili jest nietrafiony i nie ma nic wspólnego ze szkodliwością homoseksualizmu.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  bogumil1 ,,jeśli on tego nie rozumie, to już wiem, skąd powszechna głupota w Polsce. W tamtym roku kilkumiesięczny strajk, w tym koronowirus, kiedy te dzieci mają się czegoś nauczyć." — dziwną masz taktykę bogumil1. Wiesz ile mam lat bo ci o tym mówiłem co potwierdza ten komentarz. Co do tych liczb, dobrze wiesz czego czepiałem się w mojej pracy, jeśli nie pamiętasz to wystarczy poscrollować na samą górę. Józef dobrze policzył jeśli wliczyć do grup hetero i homo, pedofilów.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  sisi55 nie wmawiaj mi bo nie wiem. Może jesteś ofiarą amnestii maturalnej Giertycha. Skąd mam to wiedzieć, a może jakiegoś innego ministra edukacji. Nauczyciele strajkowali także dawniej, te dwa przykłady podałem, bo są najświeższe i najbardziej obrazują zjawiska słabej wiedzy współczesnych absolwentów. Generalnie to nie tylko długie przerwy, ale sam poziom nauczania w szkole obecnej jest żenująco niski.
 • Puchacz 9 miesięcy temu
  Biedny autor...
  Trafić na taki beton, to przykre.
  Już tu jeden mądry człowiek tłumaczył cyckowi, że homoseksualizm to orientacja, a nie choroba, czy zboczenie.
  A ten matoł i tak na leczenie wysyła.
  Fajny tekst.
  Jest rzeczą oczywistą, że orientacja nie ma wpływu na występowanie zboczenia.
  Trzymaj się autorze.
 • Karawan 9 miesięcy temu
  Świat dzieli się następująco 99% lewaków, 99% komuchów, 99%lgbt, i jeden% Bogumił z klonami; normalny, patriota, polak, wiedzy wszelakiej szafarz... sisi55 nie dotrzesz do stwora (bo to z gatunkiem Ludzie nie ma nic wspólnego), który poza indoktrynacją i nienawiścią do każdej inności nie zawiera niczego więcej. To jakbyś dyskutowała z płaskoziemcem. Ziemia na pewno jest płaska i nawet jeśłi takiego wywieziesz w kosmos to i tak po powrocie stwierdzi, że jest płaska. To po prostu rodzaj fanatyzmu nieuleczalnego.
  Dziękuję jednak za próbę i tekst uświadamiający innym kim tak na prawde jest bogumił vel indri vel chgw ile jesze klonów nie wiadomo czemu tolerowanych przez Admina :)
 • TheRebelliousOne 9 miesięcy temu
  Dlatego ja zawsze mówię: olejmy tych pseudopatriotycznych obrońców moralności i wiary katolickiej i róbmy swoje. Oni właśnie liczą na wywołanie u nas reakcji i skupienie na sobie nasze uwagi. Nie wiem czemu Admin tej strony toleruje tych ludzi i ich...twórczość. Sam tekst bardzo mi się podoba i pokazuje, że sisi55 jest mądrą osobą.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  Dziękuje.
 • sisi55 9 miesięcy temu
  Nie wcisnąłem na ,,odpowiedz". Dziękuje Puchaczowi, Karawanie i Rebelliousowi za wsparcie.
 • TheRebelliousOne 9 miesięcy temu
  sisi55 Nie ma sprawy ;) Co prawda mój nowy rozdział "motocykla" spotkał się z zemstą w postaci anonimowych jedynek za ten komentarz, ale mnie to w sumie cieszy, że wywołałem u nich taką zawistną reakcję. :D
 • Puchacz 9 miesięcy temu
  TheRebelliousOne Toteż postanowiłem olewać, choć obraża co rusz moje poczucie i definicję człowieczeństwa.
 • TheRebelliousOne 9 miesięcy temu
  Puchacz Wiem, trudne to, ale olanie tego desperackiego gówna to najmocniejszy cios dla takich osób.
 • Puchacz 9 miesięcy temu
  TheRebelliousOne Zęby mi iskrzą, ale staram się.
  Dla własnego zdrowia.
 • bogumil1 9 miesięcy temu
  sisi55 sam kwiat intelektualny opowi dał ci wsparcie. Gratulacje. Widać że towarzystwo z matematyką nie było zapewne za pan brat, a jak przerabiali proporcje i ułamki to zapewne na wagary chodzili albo na spędy ekologiczne;)))
 • sisi55 9 miesięcy temu
  bogumil1 To tobie gratuluje, że umiesz odpowiedzieć tylko na jeden argument i w dodatku nie na temat. Nie chodziło mi o liczby, a o to jak napisałeś w swojej pracy. Zresztą nie będę się powtarzał.
 • Kocwiaczek 9 miesięcy temu
  Pod tekstem indri starałam się wyjaśnić swoje zdanie więc chyba nie ma sensu ponownie opisywać moich odczuć. Tak, jestem osobą wierzącą. Tak, mam niby normalną heteroseksualną rodzinę, ale.... ( a to jest istotne): 1. Nie będę nikomu wchodzić do łóżka. 2. Nie mnie nikogo osądzać. 3. Wierzę, że można kochać osobę tej samej płci. 4. wróc do punktu 1. i czytaj dalej...

  Dziękuję autorowi za zdemaskowanie tego niby wiarygodnego źródła, którego jak mówiłam wcześniej nie chciało mi się nawet sprawdzać (niesmak zabił te zapędy). Dziękuję też za odwagę. Gdy ktoś ci pluje wiekiem w twarz, a Ty stoisz twardy jak skała, to aż miło popatrzeć. Na zakończenie powiem tak: w całej mojej rodzinie nikt nie podziela mojego zdania i wszyscy nadal chcą z buciorami pakować się w cudze życie. A ja twardo stoję przy swoim. Dziękuję, że obalileś kolejne pseudo źródła. Pozwólmy ludziom kochać. Tak po prostu...
 • sisi55 9 miesięcy temu
  Piękna wypowiedź Kocwiaczek. Dziękuje również.
 • Puchacz 9 miesięcy temu
  sisi55 To fakt.
  Okazuje się, że nie trzeba być zbokiem, lewakiem i miłośnikiem parad, aby mieć normalne zdanie i postawę.

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania