Regulamin Składu Oceniającego Bitwy Literackie

Hej wszystkim! Dzisiaj (28.08.2017) publikujemy dla Was regulamin, który omawia wszystkie kwestie, które poruszaliście. Zostały one przez nas wewnętrznie przedyskutowane, najlepsze opcje dostosowane do formy bitew i naszych możliwości, a pierwotne założenia lekko przemodelowane. Zapraszam do zapoznania się:

 

Również dzisiaj ogłosimy pierwszy temat Pierwszej Bitwy Literackiej Składu Oceniającego i terminy. Ostrzcie pióra.

 

SKŁAD OCENIAJĄCY

 

☛ Arysto (ŚlepiecZMetra)

☛ Alfonsyna

☛ Efria

☛ Jared

☛ Nazareth

☛ Skoiastel

☛ Lucinda

 

DODATKOWO

 

Począwszy od drugiej Bitwy Literackiej, każdemu zwycięzcy zostanie zaproponowanie sędziowanie przy następnej bitwie. W przypadku przyjęcia miejsca wśród Składu Oceniającego, zwycięzca sędziujący nie może wziąć udziału w kolejnej edycji.

W przypadku odmowy procedura pozostaje nienaruszona, a sędziowie są wybierani spośród Składu Oceniającego przez sam Skład Oceniający.

 

Skład Oceniający zaznacza, że jego członkowie nie są specjalistami w dziedzinie krytyki tekstu i analizy literackiej, lecz jedynie doświadczoną grupą twórców na Opowi.pl, którym zależy na rozwoju portalu oraz prowadzeniu konkursu.

Członkowie SO wypowiadają się w imieniu całego składu i wszyscy biorą odpowiedzialność za wypowiedzi, komentarze oraz wystawiane opinie.

 

✉ skladoceniajacy@gmail.com ✉

 

 

REGULAMIN BITEW LITERACKICH SKŁADU OCENIAJĄCEGO:

 

§1 CELE

 

– Zdrowa rywalizacja na łamach portalu Opowi.pl;

– podniesienie literackiego poziomu Opowi.pl;

– pobudzenie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie literatury;

– rozwijanie umiejętności pisarskich i czytelnictwa;

– rozwijanie umiejętności analizy tekstu, krytyki i korekty literackiej.

 

§2 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 

– Konkurs nosi oficjalną nazwę: Bitwy Literackie Składu Oceniającego (nie mylić z BL Trybunału);

– bitwy mają charakter zabawy, wolnej od nagród rzeczowych czy pieniężnych;

– bitwy mają charakter otwarty – udział wziąć może każdy użytkownik portalu Opowi.pl (również nazwany użytkownikiem „anonimowym”, z pustym kontem);

– wymogiem przeprowadzenia bitwy jest liczba min. 5. uczestników oraz 3. sędziów. W przypadku braku sędziów na daną bitwę, Skład Oceniający ma prawo posiłkować się doświadczonymi osobami „z zewnątrz” (np. ekipa z ocenialni Wspólnymi Siłami lub zaufane osoby o doświadczeniu twórczym i literackim);

– w przypadku braku chętnych, bitwa zostanie przesunięta. Prosimy o deklaracje o w miarę możliwości pewnym podłożu;

– maksymalnie 1. członek SO może przystąpić do bitwy – na ten czas wyłączony zostaje ze składu;

– członek SO biorący udział w bitwie nie będzie oceniany jako jej uczestnik – jego tekst będzie jedynie swobodną możliwością porównania własnych umiejętności i oceny przez publikę lub pozostałych uczestników. Oznacza to, że jedna osoba z SO może wziąć udział w bitwie i napisać pracę na podany temat, jednak nie będzie kwalifikowała się do wyboru najlepszej pracy i tym samym nie wpłynie na wynik ani przebieg bitwy.

 

§3 ROZPOCZĘCIE BITWY

 

– Pierwszy temat główny i temat dodatkowy podane zostaną przez SO na stworzonym do tego miejscu na forum, nazwanym: BITWA LITERACKA SO #1

– każda kolejna edycja zostanie nazwana też tak, ze zaktualizowanym numerem bitwy;

– wątki dla kolejnych edycji tworzyć będą zwycięzcy, podając temat główny oraz ewentualne wskazówki (cytaty, rozwinięcie myśli przewodniej, linki do pomocnych materiałów, np. utworów muzycznych, itp.);

– temat dodatkowy wskazuje SO w poście danego wątku; ruchome pozostają również: data publikacji prac, limit znaków oraz termin publikacji ocen – za wszystkie te dane odpowiada SO;

– chętni zgłaszają się w dyskusji, w odpowiednim wątku;

– członkowie SO deklarują swoją obecność i pracę nad ocenami;

– zgłoszone prace NIE MOGĄ być materiałem opublikowanym wcześniej na portalu Opowi.pl.

 

§4 PRZEBIEG BITWY

 

– Czas na pisanie prac: 2-3 tygodnie z możliwością dostosowania terminu do zmiennych warunków przebiegu bitwy;

– gotowe prace prosimy o nadesłanie na adres e-mail SO. Dzięki temu oceniający będą mogli szybciej rozpocząć ocenianie, możliwa będzie również weryfikacja edycji tekstu w serwisie Opowi.pl po publikacji – jest to warunek konieczny;

– w wyznaczonym dniu publikacji prac, który jest ostatnim dniem wyznaczonym w terminie dla piszących, wszystkie zgłoszone prace muszą zostać opublikowane przez autorów na portalu Opowi.pl;

– członkowie SO nie będą publikować prac konkursowych w imieniu użytkowników;

– członkowie SO nie komentują prac konkursowych – opinie wyrażają jedynie w ocenach lub dopiero po zakończeniu bitwy;

– czas na wystawienie ocen: 3-4 tygodnie z możliwością dostosowania czasu do siły przerobowej sędziów i nakładu pracy;

– oceny SO publikowane są w podanym wcześniej terminie z konta SO, w formie osobnych dzieł nazwanych: „BITWA LITERACKA SO #numer – nick oceniającego”;

– zwycięzca poprzedniej edycji ma prawo napisać własną ocenę do każdej opublikowanej pracy (nie może zrobić tego wybiórczo – wszystkie albo żadna), której treść będzie brana pod uwagę przez członków SO i będzie miała wpływ na wynik końcowy bitwy. SO prosi o taką deklarację przed upływem terminu publikacji prac – po upływie tego terminu nie może już sędziować w bitwie;

– zwycięzca poprzedniej edycji, który zgodził się na dołączenie do SO, musi opublikować ocenę w terminie publikacji wszystkich innych ocen SO oraz trzymać się wyznaczonych przez SO kryteriów;

– uczestnik może zachować anonimowość poprzez założenie oddzielnego konta na portalu Opowi.pl. Szczegóły procedury zachowania anonimowości podane są dalej w artykule §5 – ANONIMOWOŚĆ.

 

§5 ANONIMOWOŚĆ

 

– Użytkownik, który nie chce korzystać z oryginalnego konta na Opowi.pl, by zachować anonimowość w bitwie, musi założyć sobie nowe konto na portalu Opowi.pl;

– Skład Oceniający nie zapewnia w żaden sposób anonimowości dzieł. Za tę część odpowiedzialni są uczestnicy bitwy;

– użytkownik anonimowy dalej jest zobowiązany do wysłania pracy e-mailem oraz publikacji jej w wyznaczonym terminie na portalu Opowi.pl;

– użytkownika anonimowego dalej obowiązują wszystkie etapy i punkty tego regulaminu;

– po rozstrzygnięciu bitwy użytkownik anonimowy może, ale nie musi, opublikować pracę na swoim oryginalnym profilu lub usunąć ją z konta.

 

§6 KRYTERIA OCEN

 

Skład Oceniający w ocenach bierze pod uwagę trzy główne aspekty analizy literackiej, tj:

☑ technikalia (interpunkcja, ortografia, błędy: stylistyczne, składniowe, słowotwórcze, fleksyjne; estetyka tekstu: akapity oraz zapis dialogów; komentarz odnośnie narracji i stylizacji),

☑ fabularia (kreacja sylwetek psychologicznych bohaterów, logika zdarzeń, tempo akcji oraz oryginalność pomysłu itp.),

☑ wrażenia ogólne (zgodność z tematem bitwy, ogólny odbiór tekstu, lekkość narracyjna bądź jej brak, inne dodatkowe plusy lub minusy).

 

Obniżenie punktacji grozi uczestnikom, których prace:

☒ minimalnie przekroczyły limit znaków podany w wątku dot. bitwy bądź nie dosięgły jego progu;

 

Dyskwalifikacja grozi uczestnikom, których prace:

☒ dość mocno przekroczyły limit znaków podany w wątku dot. bitwy bądź nie dosięgły jego progu;

☒ zostały edytowane po publikacji w czasie trwania bitwy;

☒ zostały opublikowane wcześniej na łamach portalu Opowi.pl;

☒ przejawiają i propagują mowę nienawiści.

 

Oceny mają charakter nieszablonowy, tj. nie zawierają punktacji. Ta ujawniana jest dopiero na forum, w odpowiednim wątku, w poście podsumowującym bitwę.

 

§7 ZAKOŃCZENIE BITWY

 

– Oficjalnym zakończeniem bitwy jest post podsumowujący, opublikowany w odpowiednim wątku przez SO, w którym podana zostaje ilość zdobytych przez autorów punktów oraz zwycięzca bitwy;

– czas przerwy między edycjami: MINIMUM 7 dni;

– po tym okresie zwycięzca może założyć nowy wątek: „BITWA LITERACKA SO #numer”, podając w nim nowy temat główny i inspiracje, następnie SO podaje temat dodatkowy, limit znaków oraz daty publikacji prac i publikacji ocen. Tym samym rozpoczyna się następna edycja, nad którą czuwa SO.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

– Biorąc udział w bitwie, uczestnicy wyrażają zgodę na kopiowanie treści ich prac przez oceniających na rzecz tylko i wyłącznie posługiwania się cytatami w ocenach;

– prace konkursowe mogą zostać dowolnie wykorzystane przez autorów po zakończeniu bitwy;

– tematy (główne oraz dodatkowe) nie mogą być powtarzalne;

– SO zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zgłaszania prac konkursowych bądź wystawiania ocen po uprzednim poinformowaniu uczestników o tych zmianach – podając przyczynę zaistniałych zmian;

– SO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu;

– SO pozostaje otwarte na wszelkie propozycje i gotowe do dyskusji;

– praca SO ma charakter wolontariacki;

– powyższe postulaty, ustalenia i regulamin wchodzą w życie wraz z dniem: 28.08.2017.

Średnia ocena: 5.0  Głosów: 9

Zaloguj się, aby ocenić

Komentarze (13)

 • Regulamin jest również dostępny pod tym linkiem: http://bit.ly/Regulamin_BitwyLiterackieSO
 • Neurotyk 28.08.2017
  "– powyższe postulaty, ustalenia i regulamin wchodzą w życie wraz z dniem: 28.08.2017."

  Ale to zabrzmiało... Z jednej strony podkreślacie amatorkę tego konkursu, a na końcu taki wpis, jakby to w dzienniku ustaw miało być opublikowane :) Wyluzujecie :)
 • Neurotyk 28.08.2017
  Sztywniaki :)

  Dzięki, że anonimowość będzie wyborem.

  Polecam wszystkim wysyłanie z anonimowego konta :)
 • Jared 28.08.2017
  Gratuluję dodania punktu o mowie nienawiści, niby wsi spokojna, wsi wesoła, ale nigdy nic nie wiadomo. Ja już bym chciał zacząć, tak bardzo bym chciał, a tu jeszcze pisoć byndom i dopiero :c No cóż, czekam niecierpliwie :P
 • Specific_girl 29.08.2017
  Przeczytane, zaakceptowane.
 • Akceptuję regulamin
 • -.- ctrl+enter mnie zwiódł (Arysto)
  Wracając:
  - Akceptuję regulamin - nie potrzebujemy takich oświadczeń, aczkolwiek miło, że to robicie. Przystępując do bitwy z automatu akceptujecie regulamin :)
 • KarolaKorman 04.09.2017
  Przeczytałam i daję znać, że tu byłam :)
  ,, dość mocno przekroczyły limit znaków podany w wątku dot. bitwy bądź nie dosięgły jego progu;'' - co znaczy, że nie dosięgły jego progu?
  Pozdrawiam :)
 • To zabezpieczenie, jakby na przyszłość powstał dolny limit znaków. Jako że obecnie go nie ma, ten punkt należy uznać za nieobecny w obecnej rundzie Bitwy :)
 • To zabezpieczenie, jakby na przyszłość powstał dolny limit znaków. Jako że obecnie go nie ma, ten punkt należy uznać za nieobecny w obecnej rundzie Bitwy :)
 • Karawan 27.01.2018
  – w wyznaczonym dniu publikacji prac wszystkie zgłoszone prace muszą zostać opublikowane przez autorów na portalu Opowi.pl;
  A kto i kiedy wyznacza i jak powiadamia ???
 • Karawan, zawsze było tak, że ostatni dzień trwania prac był ostatnim dniem publikacji opowiadań. Zmienimy to, ale nasuwa się pytanie - problem z interpretacją pojawił się dopiero teraz?
 • Karawan 28.01.2018
  Skład Oceniający Bitwy
  Niestety tak. Bez ironii. Trochę się działo i nie byłem za bardzo obecny. O ile pamiętam, poprzednio było tak, że była klauzula przestrzegająca przed zamieszczaniem prac na forum przed ostatnim dniem, ale może to zmęczenie wiosenne u mnie. Jeśli wygenerowałem problem to sorry.

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania