Poprzednie częściCzy jesteśmy sami?

Czy jesteśmy sami?

Światowe autorytety: Samuel Colt, Samuel Langhorne Clemens, znany także jako Mark Twain, Samuel Adams, Sam Harris i Sam Keith oficjalnie potwierdzają.

Średnia ocena: 5.0  Głosów: 1

Zaloguj się, aby ocenić

Komentarze (2)

 • D.E.M.O.N 4 miesiące temu
  nie, nie jesteśmy sami.
 • pasja 4 miesiące temu
  Tylko nam się wydaje, że tak jest. Ułuda Wielkich? Wrzucę tekst w odpowiedzi.

  Jak pięknie by mogło być - JONASZ KOFTA

  Jak pięk­nie by mo­gło być
  Na zie­mi wiecz­nie zie­lo­nej
  Wy­star­czy wie­dzieć, gdzie wsta­je świt
  I pójść, i pójść w tę stro­nę

  Wśród szczę­ku bro­ni, zgieł­ku spraw
  Krzy­czą Ka­san­dry wszyst­ko wie­dzą­ce:
  Tu mą­drość świa­ta na nic się zda
  Tu trze­ba umieć spoj­rzeć w słoń­ce

  Jak pięk­nie by mo­gło być
  Zie­mia jest wiel­ką ja­bło­nią
  Star­czy owo­ców, wy­star­czy cie­nia
  Dla tych, co pod nią się schro­nią

  Jak pięk­nie by mo­gło być
  Bo prze­cież je­ste­śmy ludź­mi
  Jest sen zbyt strasz­ny, aby go śnić
  Obudź­my się, obudź­my!

  Wśród krwi, po­żo­gi to­czy się gra
  Co­dzien­nie jest Sąd Osta­tecz­ny
  Tu mą­drość świa­ta na nic się zda
  Mu­si­my znów stać się dzieć­mi

  Jak pięk­nie by mo­gło być
  Zie­mia jest wiel­ką ja­bło­nią
  Star­czy owo­ców, wy­star­czy cie­nia
  Dla tych, co pod nią się schro­nią

  Jak pięk­nie by mo­gło być...
  Prze­cież tak do­bre jest ży­cie

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania