Uliczka z pożądaniem miejsca parkingowego

Przeszła przeze mnie. Szpilkami rozwieszany baner,

ekspozycja w nasłonecznionej sukience.

Porwała wiatr, stukot obcasów

zza rogu szarpał za ręce.

Średnia ocena: 3.0  Głosów: 4

Zaloguj się, aby ocenić

Komentarze (20)

 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Był już Twój cichy wielbiciel/wielbicielka ?
  Ja se myślę że to jeden z fajniejszych Twoich. Tytuł też extra.
 • Grain 7 miesięcy temu
  pewnie tak trzymam go przy życiu
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Ha ha, możliwe
 • Noico1 7 miesięcy temu
  Wiersz super Grain. Dałem piątkę. A w nagrodę gratis masz taką oto perełkę.

  Wisława Szymborska – „Żołnierz radziecki w dniach wyzwolenia do dzieci polskich mówił tak:” [1951]

  Kruche bywają ściany domów
  gdy pocisk wojny godzi w domy.
  Nie płaczcie polskie dzieci w schronach.
  Będziemy oszczędzali gromów.
  Nie chcemy ranić waszych miast.
  Nie chcemy ranić waszych wsi.
  Najszybszym frontem przez wasz kraj
  będziemy tropiąc wroga szli.
  Więc najmniej bomb. Więc najmniej zgliszcz.
  Umiemy bardzo celnie strzelać.
  Bo wiemy – gorzko się umiera
  na dziesięć minut przed wolnością.

  Nie jedna wolność to – lecz dwie.
  Bliźniaczki. Siostry bystronogie.
  Bo też i Hitler co tu wszedł
  nie jest jedynym waszym wrogiem.
  Jest jeszcze wróg – co ojców karki giął
  młodość i starość im odbierał.
  Za młodość i za starość ich
  odpowie on przed wami teraz.

  Dziś otwieramy wam nadzieję,
  której wy jutro podołacie.
  Niech was nie trwoży to natarcie.
  Front jak wiosenny deszcz przewieje.

  Źródło: „Życie Literackie”, 13/1951

  Nobla dostało pewnie bydlę za te trupy żołnierzy wyklętych, pomyśleć, że jej ojciec wysługiwał się Zamoyskiemu, zresztą temu samemu, który dla narodu odzyskał od Słowaków Morskie Oko. Tego nie czytałem.
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  O, Noico, masz może jakiś wiersz noblistki o Stalinie?
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  A, Miłosz był wyrzucony ze Słowa przez Cata Mackiewicza (wiem, że podobno Cat był potem TW, pomijam) za agenturę moskiewską, ale pewnie wiesz.
 • Noico1 7 miesięcy temu
  O Stalinie nie mam, może też pisała, za to czuła miętę do Lenina. Do Konsumołu powinna się jeszcze franca zapisać. Nie wiem, co brała, ale powinno babsku do tyłka nakopać. Ja bym francy zafundował miesięczny urlop w uzdrowisku nkwd w nagrodę za te peany.

  Wisława Szymborska
  Lenin

  Że w bój po­pro­wa­dził krzyw­dzo­nych,
  że trwa­łość zwy­cię­stwu nadał,
  dla nad­cho­dzą­cych epok
  sta­wia­jąc moc­ny fun­da­ment -
  grób, w któ­rym le­żał ten
  no­we­go czło­wie­czeń­stwa Adam,
  wień­czo­ny bę­dzie kwia­ta­mi
  z nie­zna­nych dziś jesz­cze pla­net.
 • Noico1 7 miesięcy temu
  err Konsomołu
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Noico1, o, wielkie dzięki. Kwiatami z nieznanych planet, niezłe to, lepsze niż jej zwykłe.
 • Noico1 7 miesięcy temu
  Wieleborze, a co Ty sobie myślisz, Nobla za byle co nie dają. Trzeba się postarać:)))
 • Grain 7 miesięcy temu
  Noico1, z literatury Sienkiewicz i Reymont to dwa niepodważalne Noble. Reszta po lewackiej linii.
 • Noico1 7 miesięcy temu
  Dokładnie Grain. Antynoble.
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Grain mnie akurat nie linia przeszkadza, ale marny poziom i zakłamanie...
 • Noico1 7 miesięcy temu
  Francy konkurencja zresztą deptała po piętach. O Stalinie pisał Broniewski. Z pewnością te frazy będą miodem dla duszy. Chwała płonącym iskrom.

  Słowo o Stalinie
  Autor: WŁADYSŁAW BRONIEWSKI
  III

  "Re­wo­lu­cja - pa­ro­wóz dzie­jów"...
  Chwa­ła jej ma­szy­ni­stom!
  Cóż, że wro­gie wia­try po­wie­ją?
  Chwa­ła pło­ną­cym iskrom!

  Chwa­ła tym, co wśród ognia i mro­zu
  jak złom gra­ni­to­wy trwa­li,
  jak wcie­lo­na wola i ro­zum,
  jak Sta­lin.

  Prze­le­cia­ły wa­ta­hy lot­ne
  bia­ło­gwar­dyj­skiej kon­ni­cy...
  Trwał, jak ska­ła sa­mot­ny,
  Ca­ry­cyn.

  Par­ły nie­miec­kie ko­lum­ny,
  wa­li­ły sta­lo­wym gra­dem,
  aż pa­dły pod pięk­nym i dum­nym
  Sta­lin­gra­dem.

  V

  Pę­dzi po­ciąg hi­sto­rii,
  bły­ska stu­le­cie-se­ma­for.
  Re­wo­lu­cji nie trze­ba glo­rii,
  nie trze­ba szum­nych me­ta­for.

  Po­trzeb­ny jest Ma­szy­ni­sta,
  któ­rym jest On:
  to­wa­rzysz, wódz, ko­mu­ni­sta -
  Sta­lin - sło­wo jak dzwon!

  VI

  Któż, jak On, przez dzie­siąt­ki lat
  na dzio­bie okrę­tu wy­trwał?
  Szó­stej Czę­ści przy­glą­da się świat.
  Bi­twa.

  Tam - bez­ro­bo­cia, straj­ki, głód.
  Tu - pra­ca. Na­tchnio­ny trak­tor.
  Two­rzy hi­sto­rię zwy­cię­ski lud.
  Chwa­ła fak­tom!

  Któż, jak On, przez dzie­siąt­ki lat
  wiódł ludz­kość na krań­ce dzie­jów?
  Jego imię - wal­czą­cy świat:
  na­dzie­ja.

  Re­wo­lu­cjo! - któż wiatr po­wstrzy­ma,
  kto zie­mię za­wró­ci w bie­gu?
  Re­wo­lu­cjo, ta­bli­ce praw Rzy­mu
  oba­la­my od Chin po Bie­gun!

  Re­wo­lu­cjo! sie­dem­dzie­siąt lat
  Sta­li­no­wych po­wie­wa nad świa­tem.
  I ro­dzi się nowy świat,
  świat sta­ry pęka jak atom.

  VIII

  Mi­lio­ny lu­dzi Związ­ku Rad i kra­jów idą­cych dro­gą So­cja­li­zmu two­rzą świat nowy, nio­sąc w ser­cach i na ustach imię STA­LIN.
  Lu­do­wa ar­mia chiń­ska wy­pę­dza ze swe­go kra­ju prze­moc obcą i nie­wo­lę pie­nią­dza. Kro­czy na­przód z imie­niem STA­LIN.
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Noico1 nie mylisz się co do miodu, ale Broniewski to był poeta całą gębą, nie szmatą udającą wielkiego antykomunistę pokroju Mrożka. Bierut chciał, żeby Broniewski napisał nowy hymn, ten odmówił.
 • Noico1 7 miesięcy temu
  Pobóg Welebor ale skąd ten wiersz? Doszukiwałbym się w nim paszkwilu, albo satyry, ale chyba jest na poważnie. Niestety, albo stety?
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Noico1 ha ha, natchniony traktor ?
 • Grain 7 miesięcy temu
  nie
 • Grain 7 miesięcy temu
  Stalin to jej spełniona miłość. Miłosz przeszedł przez łózko Iwaszkiewicza i miał z górki.
 • Pobóg Welebor 7 miesięcy temu
  Podobno Iwaszkiewicz tylko chciał wychędożyć Miłosza. Ale jak to tam było, kto to wie. Jeśli Miłosz bywał w domu Iwaszkiewicza, Watykanie pederastów według chyba właśnie Cata, którego to Watykanu Iwaszkiewicz był papieżem, to pewnie rzeczywiście nie uszedł cało.

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania