Wspólne pochodzenie języka baskijskiego i tureckiego - próba dowodu cz.4 (Co baskijski ma wspólnego z sumeryjskim?)

Sumeryjski to język Sumerów, jak nazwa wskazuje. Kiedy w na terenach dzisiejszej Polski panowała kultura pucharów lejkowatych, w Mezopotamii istniała dobrze zorganizowana cywilizacja, mająca wielkie osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, architektury, matematyki i astronomii. Jako pierwszy lud zaczęli zapisywać swoją mowę na glinianych tabliczkach. Nazywamy dzisiaj to pismo klinowym. Trudno jest opisać kulturę, która panowała na danym terenie od około roku 6100 p.n.e do 1950 p. n. e. w tak krótkim odcinku. Pytanie jakie się nasuwa. Dlaczego tak dobrze zorganizowana kultura znika w pewnym momencie dziejów, nie pozostawiając po sobie nic, oprócz zabytków archeologicznych?

 

Co udało mi się ustalić?

Akadyjskie słowo urinnu oznaczające orła zostało przejęte przez Sumerów jako hu-rí-in. Po baskijsku orzeł to arrone(a). Końcowe "a" oznacza rodzajnik określony rzeczownika, w przybliżeniu angielskie "the".

Słowo dumu (http://sumer.grazhdani.eu/index.php) po sumeryjsku oznacza syna. Po baskijsku ume oznacza dziecko - zanikła litera d ?

Dom zasadniczo to po sumeryjsku é, jednakże słowo é-šag4 oznacza wnętrze domu. Po baskijsku dom to etxe(a) (czytaj ecze(a)).

Ojciec ma wiele słów oznaczających , między innymi abba i ad(a). Po baskijsku aita. ( Ubezdźwięcznienie ada ?).

Pies sumeryjski - ur-gir15 lub ur , po baskijsku txakur (czyt. czakur) lub zakur albo or.

Ptak sum. - mušen, ale mały ptak to ti-rí-ĝálal, po baskijsku txori (cz. czori) po japońsku tori.

Noc - sum.- ge6 , baskijski gau, turecki gece (czyt. gedże).

Sumeryjskie gúdibir - (wojna), po baskijsku tłumacz podaje gerra, ale bitwa lub pole bitwy to gudu.

Po więcej przykładów zapraszam na stronę Agnusa J. Huck'a : https://www.azargoshnasp.net/recent_history/pan_turkist_philosophy/sumd/sumerianbasque.htm

Średnia ocena: 5.0  Głosów: 2

Zaloguj się, aby ocenić

    Napisz komentarz

    Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania