• Literackie Horyzonty

  ? Rozpoczynamy 2 edycję Literackich Horyzontów

  ? PULA SŁÓW:
  1. Sarkofag
  2. Transcendencja
  3. Złamana strzała
  4. Słuchawki
  5. Globus
  6. Płomień świecy
  7. Książka
  8. Kapelusz
  9. Pałac
  10. Gitara

  Losujemy numerek odpowiadający danemu słowu i piszemy na jego temat. Do wylosowania proponujemy użyć generatora ze strony - https://generujemy.pl/losowa_liczba
  Jeśli ktoś się nie zgłosił, a chciałby wziąć udział, również może napisać tekst. Dotyczą go te same zasady, nie ma jednak możliwości otrzymania wirtualnego dyplomu.
  WSZYSTKIE teksty oznaczamy jako konkursową pracę Literackich Horyzontów oraz w tytule umieszczamy dopisek "#LiterackieHoryzonty".

  ? Czas na pisanie: 9 maja (proponujemy wylosować słowo na początku terminu)

  Do piór!

Najnowsze prace konkursowe

  Brak prac