Literackie Horyzonty

Publikacji
2
Komentarzy
11
Forum
132
✓ Obserwuj

O mnie

Zasady zabawy:

1. Należy zgłosić się w odpowiednim wątku na forum Opowi.
2. W poście ze zgłoszeniem, piszemy również dowolny rzeczownik.
3. Organizatorzy numerują wyrazy. Zadaniem uczestnika jest wylosowanie sobie numeru danego słowa. Nie wolno mówić innemu uczestnikowi, jaki wylosowaliśmy numer!
4. Piszemy opowiadanie na temat wyrazu, jaki wylosowaliśmy i publikujemy je na łamach portalu Opowi, z odpowiednim dopiskiem – #LiterackieHoryzonty, numer edycji i tytuł w kategorii „Bitwy”. Tekst oznaczamy również jako pracę konkursową Literackich Horyzontów.
5. W opowiadaniu nie można użyć wyrazu, który wylosowaliśmy.
6. Komentujemy teksty innych uczestników, zgadujemy, na jaki wyraz pisali i po prostu dobrze się bawimy!
7. Po zakończeniu terminu zgadywania, wyjawiamy, na jaki temat pisaliśmy.
8. Uczestnik, którego temat nie został zgadnięty, lub ma najmniejszą ilość zgadnięć, wygrywa daną edycję!
9. Nagrody: wirtualny dyplom oraz satysfakcja z wygranej!

Generator liczb znajdziemy na stronie: https://generujemy.pl/losowa_liczba


Regulamin zabawy:

1. Udział mogą brać osoby tylko zarejestrowane na portalu literackim Opowi.pl – teksty osób niezarejestrowanych nie będą brane pod uwagę.
2. Do zabawy zgłaszane mogą być tylko opowiadania.
3. Zabronione jest umieszczanie tekstów obrażających daną osobę na podstawie art. 30 Konstytucji.
4. Obowiązują prawa autorskie ujęte w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Złamanie praw autorskich jest karane zgodnie z art. 115 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Uczestnik konkursu oświadcza, że tekst należy do niego – za ewentualny plagiat organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
5. Należy trzymać się ustalonych ram czasowych – teksty/osoby zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę
6. Osoby, które będą chciały wziąć udział w zabawie, ale się nie zgłoszą, nie otrzymują nagrody, nawet jeśli ich praca otrzyma najmniejszą liczbę odgadnięć.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
8. O kwestiach nieobjętych regulaminem lub niewyjaśnionych decydują organizatorzy

Kontakt: literackiehoryzonty@int.pl


Organizatorkami konkursu są Liv12365 i Onyx