Literkowa Bitwa na Rymy™

Publikacji
145
Komentarzy
1908
Forum
635
✓ Obserwuj

O mnie

Konkurs poetycki Literkowa Bitwa na Rymy™

"żyjemy dla poezji, piękna, miłości"Tutaj zgłaszamy linkiem nasze wiersze:

http://www.opowi.pl/forum/literkowa-bitwa-na-rymy-10-linki-do-w422/


A tu głosujemy:

http://www.opowi.pl/forum/glosowanie-literkowa-bitwa-na-rymy-bez-w478/REGULAMIN Literkowa Bitwa na Rymy™

§

„Literkowa Bitwa na Rymy” to nazwa własna konkursu i NIE oznacza, że wiersze muszą być „rymowane”.

§

Każdy, kto posiada KONTO na Opowi.pl, może wziąć BIERNY udział w Literkowej Bitwie na Rymy, zgłaszając swój wiersz lub prozę poetycką.

Każdy, kto posiada KONTO na Opowi.pl, może wziąć CZYNNY udział w Literkowej Bitwie na Rymy, głosując na wiersze.

Udział BIERNY nie wyklucza udziału CZYNNEGO i na odwrót, czyli: osoby zgłaszające swoje wiersze MOGĄ GŁOSOWAĆ na wiersze konkurentów (przy czym nie mogą głosować na własne wiersze).

§

TWORZENIE NOWEJ BITWY I GŁOSOWANIA

Zwycięzca poprzedniej Literkowej Bitwy na Rymy, zwanej dalej „Bitwą”, określa TEMAT następnej Bitwy.

Zwycięzca poprzedniej Bitwy tworzy WĄTEK na forum: Literkowa Bitwa na Rymy (nr) – (temat).

Zwycięzca poprzedniej Bitwy może (ale nie musi) wyznaczyć DODATKOWE zadanie DLA CHĘTNYCH.

Zwycięzca poprzedniej Bitwy wyznacza TERMIN zgłaszania wierszy (sugeruje się – nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż 10 dni); może skonsultować go z zainteresowanymi i dobrać go tak, aby był optymalny.


WZÓR WPISU w WĄTKU:
Temat: …
(kilka słów, wyjaśnienie, sugestie)

Zadanie dodatkowe (opcjonalnie): …
(kilka słów, wyjaśnienie, sugestie)

Termin zgłaszania wierszy lub ewentualne pytanie o optymalny zakres czasowy terminu, etc.


Zwycięzca poprzedniej Bitwy (lub inna wyznaczona osoba) tworzy WPIS w WĄTKU do GŁOSOWANIA dopiero PO UPŁYWIE terminu zgłaszania wierszy; wpis zawiera listę wierszy biorących udział w aktualnej Bitwie w formie linków, przez które zostały zgłoszone, wraz z imionami/nazwami autorów prac.


ZGŁASZANIE WIERSZY
Uczestnicy Bitwy zgłaszają swój wiersz lub liryczne utwory wierszowane lub pisane prozą (poematy prozą), poprzez zamieszczenie linku w specjalnie do tego utworzonym wątku na forum: Literkowa Bitwa na Rymy 1.0 – linki do wierszy.

WZÓR TYTUŁU WIERSZA:
Literkowa Bitwa na Rymy (nr) – (temat) – (tytuł właściwy)

AUTORZE, zgłosiłeś już wiersz lub liryczne utwory wierszowane pisane prozą (poematy prozą) linkiem, ale chciałbyś poddać je kosmetyce, wdrożyć rady czytelników? Nie ma sprawy – zadbaj tylko o to, by nie zmieniać treści opowiadania w trakcie trwania głosowania.


§

ZASADY I TERMIN GŁOSOWANIA

Każdy, kto posiada KONTO na Opowi.pl, może zagłosować na wiersze w specjalnie utworzonym do tego WĄTKU na forum: GŁOSOWANIE – Literkowa Bitwa na Rymy (bez spamu).

Głosuje się, zamieszczając JEDEN wpis, w którym przyznaje się poszczególnym wierszom PUNKTY/PUNKT:

głosujący posiada pulę 6 PUNKTÓW i tworzy podium:
przyznaje dla pierwszego miejsca - 3 PUNKTY;
przyznaje dla drugiego miejsca - 2 PUNKTY;
przyznaje dla trzeciego miejsca - 1 PUNKT.

PUNKTY można rozdysponować tylko w taki sposób jak wyżej.

Głosujący UZASADNIA w kilku słowach, dlaczego przyznał daną ilość punktów poszczególnym wierszom.

Głosujący głosuje RAZ i nie może zmieniać decyzji po zagłosowaniu.


WZÓR WPISU GŁOSOWANIA:
autor i/lub tytuł wiersza – ilość przyznanych punktów – UZASADNIENIE

Głosowanie rozpoczyna się w po upłynięciu terminu zgłaszania wierszy, jeżeli został już stworzony WPIS w WĄTKU do głosowania.

Głosowanie TRWA DWIE DOBY od momentu UPŁYWU terminu zgłaszania wierszy ( termin jest elastyczny)


WYKLUCZENIA GŁOSUJĄCYCH
Jeżeli zachowanie głosującego przejawia cechy charakterystyczne dla „TROLLI” internetowych, czyli: spam, nieprzestrzeganie zasad REGULAMINU, łamanie dobrych obyczajów w serwisie Opowi.pl (Netykieta: https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) – osoba taka może zostać WYKLUCZONA z głosowania, a jeżeli już przyznała punkty, punkty te mogą zostać anulowane.

O wykluczeniu głosującego i anulowaniu jego punktów DECYDUJĄ WSPÓLNIE bierni uczestnicy Bitwy, czyli osoby, które ZGŁOSIŁY swoje wiersze.

§

LICZENIE PUNKTÓW I PODANIE WYNIKÓW

Punkty zlicza autor tematu Bitwy lub inna wyznaczona do tego osoba.

Autor tematu Bitwy (lub inna wyznaczona osoba) podaje WYNIKI do publicznej wiadomości we WPISIE, w wątku GŁOSOWANIA i w wątku aktualnej Bitwy.

REMIS

Wynik REMISOWY oznacza, że osoby remisujące zostają uznane ZWYCIĘZCAMI; wspólnie ustalają temat kolejnej Bitwy. Jeżeli zwycięzcy nie dojdą do porozumienia w kwestii ustalenia tematu, zaprowadza się dodatkowe głosowanie (forma i zasady – do ustalenia).

§

INNE WAŻNE

Uczestnicy Bitwy są zobligowani do niepoprawiania wierszy, gdy już są one zgłoszone linkiem do konkursu.

Warto, aby prace zgłaszane na Bitwę były „świeże” i niepublikowane na Opowi, jednakże jeśli ktoś zgłosi pracę, która już „wisi” na Opowi, ale od momentu zamieszczenia linku zgłoszeniowego jej nie edytuje, nie będzie uważane to za złamanie zasad.

W przypadkach takich jak: brak zgłoszeń wierszy do Bitwy lub BARDZO niska frekwencja, zdarzenia losowe (prośby o przedłużenie terminu wstawiania wierszy, prośby o możliwość edycji wiersza po zgłoszeniu linkiem a przed rozpoczęciem głosowania oraz inne niewymienione) – opowijska społeczność ZAINTERESOWANA adekwatną do wyżej podanych przypadków Bitwą wyraża do nich swój stosunek, zastrzegając sobie prawo do podjęcia kolegialnej decyzji rozstrzygającej w kwestii ich przedmiotu.


Regulamin jest „otwarty” na zmiany oraz nowe propozycje.

Literkowa Bitwa na Rymy™

All rights reserved.

Korekta: Skoia