katharina182

Publikacji
51
Komentarzy
1098
Forum
48
✓ Obserwuj

O mnie

,,Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca'' -Ludwig van Beethoven

Tutaj znajdziecie ilustracje do mojego opowiadania:
https://www.instagram.com/katarzynawycisk/?hl=de
https://www.facebook.com/katharinawycisk182/

Kontakt:
katarzynawycisk182@gmail.com