Jak napisać opowiadanie?

Z pozoru stworzenie opowiadania wydaje się banalnym zadaniem, tymczasem poza pomysłem na fabułę warto pod uwagę wziąć zasady pisowni tej formy literackiej. Aby opowiadanie było ciekawe, a przecież to podstawowe założenie opowiadania, należy zadbać o jego przejrzystość, chronologię oraz nienaganny styl. Prócz poprawnej polszczyzny objawiającej się budową zdań, ortografią, gramatyką i adekwatnym słownictwem istotne znaczenie ma plan opowiadania.

Każde opowiadanie winno posiadać wstęp i wyraźne zakończenie. Narrator opowiadania może w opowiadaniu zastosować zarówno kwieciste opisy, elementy reportażu, pamiętnika, jak też wywiadu.

  • Pisząc opowiadanie należy przestrzegać kilku podstawowych kluczowych zasad, które ułatwią autorowi osiągnięcie zamierzonego efektu, jak również sprawią, iż opowiadanie będzie spełniać kryteria tejże formy literackiej.
  • Przed rozpoczęciem pisania opowiadania skonstruuj plan opowiadania, układając fabułę tak by miała swój początek i koniec, zakreśl ramy czasowe dla akcji i ustal dynamikę opowiadania.
  • Wprowadź do treści dialogi, a jednocześnie nie zapominaj o charakterystyce, w tym opisie postaci występujących w opowiadaniu.
  • Pisz opowiadanie w jednym czasie i osobie, zachowując spójność wypowiedzi.
  • Na etapie planu opowiadania określ rolę narratora, czy będąc autorem chcesz być bohaterem opowiadania, czy też obserwatorem wypowiadającym się w trzeciej osobie.
  • Postaraj się o użycie zróżnicowanego słownictwa, głównie przymiotników, które wzbogacą treść opowiadania.
  • Dla podkreślenia charakteru wypowiedzi zastosuj zwroty typowe dla opowiadania „Długo zastanawiałem się, jak opisać to, co stało się... „ bądź „To, co chcę wam opowiedzieć, wydarzyło się, gdy... „. Nie obawiaj się pisać o emocjach i wrażeniach, które są doskonałym wzmocnieniem dla akcji opowiadania.
  • Każde opowiadanie musi posiadać interesujący początek, taki który zaciekawi czytelnika i skłoni do przeczytania go w całości. Zadbaj o atrakcyjny wstęp, kontrowersyjny, intrygujący, wyrazisty. Nie zapominaj o zakończeniu, które może pozostawać niedopowiedziane, jednak musi zostać zaakcentowanie np. „Zakończenie tej historii było raczej banalne i nie sądzę, by warto o nim pisać.”

Dowolność w konstrukcji opowiadania sprawia, że jest to najpopularniejsza forma literacka wśród uczniów, studentów i młodych twórców. Mimo wszystko nie jest łatwo napisać ciekawe opowiadanie. Dlaczego? Ponieważ opowiadanie nie może być za długie, a zarazem musi przekazywać pewną spójną treść. Nie może być zbyt statyczne, gdyż wówczas stałoby się sprawozdaniem bądź opisem, charakterystyką, zarazem nie może opierać się wyłącznie na dialogach zatracając rolę narratora.

Kierując się powyższymi wskazówkami z pewnością trudniej będzie popełnić błąd tworząc opowiadanie.

Przeczytaj również artykuł Gdzie publikować opowiadania?

Ostatnie komentarze