Informacje o rankingu aktywnych użytkowników

Ranking ustalany jest na podstawie ostatniej aktywności użytkowników. Aktywność użytkownika określana jest w oparciu o dodane przez niego treści w portalu. Aktywny użytkownik to taki, który regularnie zamieszcza opowiadania i wartościowe komentarze.

Ranking zmienia się w czasie, ponieważ przy jego ustalaniu brana jest pod uwagę aktywność uzytkowników w ostatnich kilku dniach.

Ostatnie komentarze