katharina182 kobieta
✓ Obserwuj

Publikacji
45
Komentarzy
942
Forum
27

Dodane

Falcon II - Na rozstaju dróg (Blurb)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 25. cz.II) Koniec
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 25. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 24. cz.III)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 24. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Blurb)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 24. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 23. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 23. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 22. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 22. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 21)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 20. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 20. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 19)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 18)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 17. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 17)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 16. cz.III)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 16. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 16. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 15)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 14. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 14. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 13)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 12. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 12. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 11)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 10. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 10. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 9)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 8. cz.III)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 8. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 8. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 7)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 6. cz.III)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 6. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 6. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 5. cz.III)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 5. cz.II)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 5. cz.I)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 4)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 3)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 2)
Falcon - Na ścieżce kłamstw (Rozdział 1)

O mnie

,,Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca'' -Ludwig van Beethoven

Tutaj znajdziecie ilustracje do mojego opowiadania:
https://www.instagram.com/katarzynawycisk/?hl=de
https://www.facebook.com/katharinawycisk182/

Obserwowane profile

Ostatnio dodane komentarze

Aktywni użytkownicy